Żołty szlak rowerowy Bitwy nad Bzurą

Powiat Kutnowski z uwagi na swoje centralne położenie, był terenem wielu bitew, potyczek i walk, które toczyły się tutaj na przestrzeni wielu wieków. Do najważniejszej należy Bitwa nad Bzurą zwana bitwą pod Kutnem, stoczona w wrześniu 1939 roku. Dziś pamiatki tamtego czasu stanowią pomniki i mogiły na cmentarzach oraz nasza pamięć


Żołty szlak rowerowy z Kutna do Orłowa liczy 27,5 km, nosi nazwę Bitwy nad Bzurą.

Przebieg szlaku żółtego według traseo

przebieg zółtego szlaku rowerowego

fot: www.zgrk.plZNAK zoltego szlaku rowerowego

Nazwa szlaku Bitwy nad Bzurą
Kolor szlaku żółty
Długość szlaku 27,5 km
Nawierzchnia asfaltowa


Skrócony przebieg szlaku Kutno (ul. Promienna) – Wieżyki – Stare Wały – Malewo – Marcinów – Siemienice – Młogoszyn – Łęki Kościelne – Szewce – Konstantynów – Kamieniec – Parcel – Orłów


Stopień trudności łatwy
Jakość nawierzchni dobra, miejscami wąska droga
Niebezpieczeństwa przejazd przez wojewódzką drogę nr 702 (gm. Krzyżanów, m. Młogoszyn)

Budowa szlaku została sfinansowana ze środków własnych Związku Gmin Regionu Kutnowskiego oraz pomocy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Z HISTORII .. 9 września 1939 r. rozpoczęła się największa bitwa w czasie wojny obronnej Polski w 1939 roku. Była jednocześnie jedyną, przeprowadzoną na tak wielką skalę operacją zaczepną przeciwko III Rzeszy, aż do 1941 roku. Bitwę stoczyły polskie armie "Poznań" i "Pomorze" z 8 i 10 armią niemiecką. Mimo początkowych sukcesów, bitwa zakończyła się klęską naszych wojsk, jednak Niemcy zostali zmuszeni do zmiany planów operacyjnych, przez co opóźnił się moment zdobycia przez nich Warszawy.
Do walk doszło na Równinie Kutnowskiej (stąd nazywane są też bitwą pod Kutnem), na zachód od Warszawy, w rejonie: Łęczycy, Kutna, Łowicza i Sochaczewa. Przeciwko wojskom niemieckim walczyły: armia "Poznań", dowodzona przez generała Tadeusza Kutrzebę, i armia "Pomorze", na czele której stał generał Władysław Bortnowski. Celem uderzenia było zmuszenie Niemców do zaprzestania pościgu za odchodzącymi do wschodniej Polski armiami: "Prusy", "Lublin", "Kraków", "Karpaty".

Szlak zaczyna się na przedmieściach miasta Kutno na ulicy Łąkoszyńskiej tuż za skrzyżowaniem drogi krajowej nr 2, a drogi wojewódzkiej nr 702.

Szlak rozpoczyna się w mieście Kutno (ul. Promienna). W mieście miejscami upamietniającymi walki Bitwy nad BzuMuzeum Bitwy nad Bzura w Kutnierą są:

Muzeum Bitwy nad Bzura w parku Wiosny Ludów, mieszczące się w klasycystycznym mauzoleum rodziny Miniewskich z około 1840 roku. Otworzone w 1969 roku. Ekspozycja muzealna ukazuje przebieg dramatycznych walk, jakie toczyły nad Bzurą oddziały polskie dowodzone przez generała dywizji Tadeusza Kutrzebę. Zebrane pamiątki, zdjęcia, elementy uzbrojenia, umundurowania dokumentują największą bitweksponaty w Muzeum Bitwy nad BZURAę Kampanii Wrześniowej 1939 roku.
Do ciekawszych eksponatów możemy zaliczyć: kurtkę mundurową wz. 1936 pułkownika dyplomowanego Mieczysława Mozdyniewicza, ciężki karabin maszynowy systemu Browning wz. 1930 oraz granatnik wz. 1936 kaliber 46 mm.

W części dolnej kaplicy obok gablot z eksponatami i fotografiami została umieszczona diorama przedstawiająca plastycznie położenie wojsk jednostek polskich i niemieckich na dzień 9 września 1939 roku.ZOŁNIERZE POD mUZEYM bITWY NAD BZURA

Na placu przed budynkiem Muzeum znajduje się „Mur pamięci”, na którym umieszczone są tablice upamiętniapomnik bohaterów 1939jące zmagania polskich formacj i w Bitwie nad Bzurą.

W centralnej części parku Traugutta mieści się Pomnik ku czci żołnierzy Wojska Polskiego poległych w bitwie nad Bzurą we wrześniu 1939 r.

Sieminice most na Bzurze

Dalej podążamy w kierunku Wieżyki – Stare Wały – Malewo – Marcinów – Siemienice.

Młogoszyn niewielka wieś leżąca w dolinie Bzury. To tu dnia 9 wrzesnia 1939 r. skoncentrowały się oddziały Wojska Polskiego tzw. Grupy Operacyjnej " Zachód", dowodzone przez gen. Bryg. Edminda Knoll- Kownackiego. Oddziały rozpoczęly pierwszą fazę bitwy zwaną natarciem na Stryków. masowa mogiła żołnierzy Łęki Kościelne

Łęki Kościelne niewielka wieś malowniczo połozona w dolinie Bzury, W okolicy wsi w ewrześniu 1939 roku toczyły się ciężkie walki podczas pierwszej fazy bitwy nad Bzurą oraz w połowie wrzesnia podczas odwrotu oddziałów armii Pomorze.

Na cmentarzu parafii rzymskokatolickiej pw. św. Marii Magdaleny w Łękach Kościelnych znajduje się zbiorowa mogiła wojenna nieznanych żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 r.

Szewce Owsiane niewielka wieś leżąca w pradolinie Bzury. W okolicy wsi skoncentrowały się Wojska Polskie, które następnie rozpoczęły pierwszą faze bitwy nad Bzurą. We wsi resztki założenia folwarcznego z II poł. XIX w.

Dalej podążamy w kierunku Konstantynów – Kamieniec – Parcel

Orłów w okolicy wsi w dniach 8-9 września 1939 r. skoncentrowały się oddziały Wojska Polskiego, przed pierwszą fazą bitwy nad Bzurą, nastepnie w dniach 16-17 września toczyły sie tu ciężkie walki, podczas odwrotu oddziałów polskich.

We wsi znajduje się kilka ciekawych zabytków np kościół obronny p.w. Bożego Ciała i Św. Jadwigi, murowany, w stylu gotycki.

Szlak prowadzi do pomnika Bitwy nad Bzurą znajdującego się w końcowej części szlaku w Orłowie.mogila indywidualna Bedlno

W pobliżu we wsi Bedlno oddziały polskie toczyły walki podczas odwrotu na Warszawę. Znajdziemy tam dwie indywidualne mogiły wojenne żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 r. zlokalizowane na cmentarzu parafii rzymskokatolickiej pw. św. Floriana w Bedlnie.

Na szlaku znajdują się liczne pomniki przyrody m.in. dąb szypułkowy w parku zabytkowym w Łękach Kościelnych. Na terenach, na których przebiega szlak tj: Bedlno znajdują się – 4 parki orzeczone, 4 parki nieorzeczone ujęte w spisie zabytków oraz 1 wiejski park zabytkowy,Krzyżanów - 5 parków orzeczonych, 3 parki nieorzeczone ujęte w spisie zabytków oraz 1 wiejski park zabytkowy.

x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.