Zielony szlak rowerowy Pałace, dwory i zamki

Ziemia Kutnowska przez wiele wieków, z uwagi an strukturę własnościową posiadała na swoim obszarze wiele majątków ziemskich. Pamiatką takiej struktury własnościowej są liczne siedziby ziemskie- dwory i pałace, położone na całym jej obszarze. Trasę uzupełniają zabytkowe parki przydworskie z licznymi pomnikami przyrody i rezerwaty przyrody, jednocześnie miejsca wypoczynku dla turystów przemierzających ten szlak.

Zielony szlak rowerowy Pałace, dwory i zamki

to obecnie najdłuższy szlak rowerowy oznakowany przez Związek Gmin Regionu Kutnowskiego mający aż 48,5 km. Prace znakarskie zostały zakończone z końcem września 2008 r. Celem budowy szlaku było ukazanie piękna regionu kutnowskiego, cennych zabytków kulturowych oraz licznych osobliwości przyrody.


Przebieg szlaku zielonego według traseo

turystyka|zielony_szlak_przebieg_368931


fot: www.zgrk.pl

turystyka|szlak_zielony_zrrk_967482


Nazwa szlaku Pałace, dwory i zamki
Kolor szlaku zielony
Długość szlaku 48,5 km
Nawierzchnia: asfaltowa, szufot: trawa, kamienna


Skrócony przebieg szlaku Krośniewice – Głaznów - Kopy - Ostrówki – Żakowiec – Witawa – Ostrowy – Rdutów – Miksztal – Chrosno – Głogowiec – Raciborów - Sójki - Muchnów - Mnich - Golędzkie - Oporów


Stopień trudności łatwy
Jakość nawierzchni dobra, miejscami liczne wyboje (Kopy, Chrosno, Raciborów, Muchnów-Mnich)
Niebezpieczeństwa przejazd przez krajową drogę nr 2 (gm. Krośniewice), krajową drogę nr 1 oraz wojewódzką nr 581 (gm. Nowe Ostrowy), wojewódzka droga nr 60 (gm. Strzelce)


Początek szlaku zaczyna się w Krośniewicach.

Krosniewice miasto, siedziba gminy miejsko-wiejskiej. Prawa miejscie otrzymały przed 1442 r., utraciły w 1870 r. i ponownie odzyskały w 1926 r. Były miastem prywatnym o charakterze handlowo-rzemieślniczym. Od poł. XV do poł. XVIII w. stanowiły własność rycerską Szczawińskich herbu Prawdzic, potwm Włostowskich, Gomolińskich, od 1818 r. należały do Rembielińskich. W centrum zachowął się układ urbanistyczny z XV-XVII i XIX wieku.

W miejscowości nie wypada pominąć obiektów, takich jak:

turystyka|Muzeum__w_krosniewicach_670526
- Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego, zlokalizowane w klasycycstycznym kompleksie dawnego zajazdu dworskiego, wybudoanego w latach 1803-1825. Prezentuje część liczącej kokoło 10tys eksponatów, kolekcji dzieł sztuki i obiektów historycznych ofiarowanych w 1978 r. narodowi polskiemu przez J. Dunin-Borkowskiego - hetmana kolekcjonerów polskich. Wiećcej iformacji : http://www.muzeumkrosniewice.pl/

turystyka|krosniewice_kociol3_292109

- Kościół p.w. Najświętszej Marii Panny, murowany, jednonawowy wybudowany w styluneogotyckim w latach 1872-1878. Kościół na rzucie krzyża łacińskiego wg projektu Franciszka Tourelle'a.

turystyka|krosniewice_parkowy_892270

- Zespół pałacowo-parkowy Rembielińskich w stylu renesansu francuskiego z ok. 1870 r., autorstwa L.Marconiego. W skład wchodzą: oficyna, kordegarda, oranżeria z II połowy XIX w. Na terenie rozległego parku (17 ha) znajduje się pomnik ks. Józefa Poniatowskiego z 1816 roku.

- zlokalizowany na trasie prowadzącej do Włocławka dom dawnej rządcówki z XIX wieku, w którym urodził się gen. Władysław Anders.

Kolejnie kierujemy się w stronę Głaznowa, gdzie wśród podworskiego parku znajduje się kilka cennych pomników przyrody w tym lipa drobnolistna.

Na wysokości gminy Ostrowy po przejechaniu 10 km napotykamy 2 rezerwaty przyrody: turystyka|F0KKX2B4RCOGCUMH_802677

"Ostrowy" - o pow. 13.04 ha, gdzie ochronie podlega starodrzew grądowy, lipa drobnolistna jesion wyniosły oraz rezerwat leśny "Bażantarnia" - o pow. 27.24 ha, chroniący wielogatunkowy las liściasty z fragmentem starodrzewu dębowego. Najstarsze egzemplarze mają około 170 lat. W samych Ostrowach spotkać można okazałe gatunki dębu szypułkowego oraz białodrzewu.

W niewielkim oddaleniu znajdują się 2 kolejne rezerwaty: "Perna" - o pow. 15.27 ha, z lasem grądowym, bogatym runem oraz "Dąbrowa Świetlista" - o pow. 40.13 ha, gdzie ochronie podlega tu dąbrowa świetlista oraz ponad 100-letni dąb bezszypułkowy.

turystyka|imielno_dwor4_629593

We wsi Imielno warto odwiedzić pozostałości zespołu pałacowo parkowego dziś zrujnowany dwór wzniesiony w połowie XIX stulecia. Dwór jest budowlą wzniesioną na planie prostokąta. Część środkowa jest parterowa - nakrywa ją dach dwuspadowy. W centrum, na osi fasady znajduje się niewielki ryzalit zdobiony pilastrami i gzymsem kroksztynowym, nakryty również dachem dwuspadowymi.

Warto też obejrzeć zabytkowy drewniany kościół parafialny p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii turystyka|imielno_kosciol_384017Panny wzniesiony przed 1685 r. z fundacji Ksawerego Magnuszewskiego.


Kolejnym miejscem w którym warto się zatrzymać jest Grodno I. w miejscowości tej zlokalizowane są dwie żwirownie, jedna nieczynna z niewielkim jeziorem, druga jedyna czynna na terenie powiatu kutnowskiego. W dalszej kolejnośc

turystyka|miksztal_747440

i kierujemy się w stronę miejscowości Misztal.

Po kolejnych kilku kilometrach docieramy do wsi Misztal, to niewielka wieś szlachecka wraz z folwarkiem lokowana w XV wieku wchodząca w skład majątku ziemskiego Grochów. Na terenie wsi stoi zabytkowy, murowany dwór wzniesiony w 1860 roku w stylu nawiązującym do klasycyzmu, do którego prowadzi zabytkowa aleja lipy drobnolistnej. Dwór rozbudowany jeszcze w XIX wieku. Wokół park krajobrazowyw stylu angielskim (XIX w.) ze stawem i 2 pomnikami przyrody usytuwany na skarpie opadającej ku rzece Ochni.

Z kolei Niechcianów to nieliczny w powiecie kutnowskim przykład wsi o charakterze ulicówki pełnej. W dalszej kolejności docieramy do Grochowa.turystyka|pl_950853

Grochów to wieś szlachecka powstała w XIII w., w której warto zatrzymać się w kościele parafialnym pw. Św. Tomasza Apostoła. Jest to drewniana, modrzewiowa budowla wzniesiona w 1681 roku. Posiada ciekawe barokowe wyposażenie, w tym trzy ołtarze z bogatą dekoracją snycerską z II poł. XVII wieku. Tuż obok znajduje się dzwonnica drewniana z II poł. XIX wieku . Trzeba nadmienić, iż jest to jeden z najpiękniejszych obiektów sakralnych powiatu kutnowskiego. turystyka|grochow_727570

Warto zajrzeć również do dworu wzniesionego w stylu eklektycznym w latach 1879-1880 według projektu Kornela Gabrielskiego. Otoczony jest on pozostałościami po parku krajobrazowym. Obok znajdują się zabudowania folwarku.

Kolejnym ciekawym miejscem na postój jest bogato urozmaicony las koło Głogowca, w którym spotkać można kturystyka|pl_259804ilkusetletni platan klonolistny,(najwieksze tego drzewo na terenie powiatu oraz jesiony wyniosłe i lipę drobnolistną. We wsi Głogowiec warto odwiedzić kościół parafialny wzniesiony w stylu gotycko-renesansowym, dwór oraz park krajobrazowy. pozostałości zespołu pałacowo parkowego i zabytkowy drewniany kościół.a także bardzo dturystyka|glogowiec_584025obrze zachowane Sanktuarium Matki Bożej Głogowieckiej z 1434 roku.

Dwór drewniano-murowany wzniesiony w 1881-1900 roku z elementami neoklasycyzmu. Mieściła się w nim kwatera gen, dyw. Tadeusza Kutrzeby, skąd dowodził oddziałami polskimi walczącycmi nad Bzurą.

W niewielkim oddaleniu znajduje się miejscowość Kutno.

Dalej udajemy się przez lasek w Raciborowie, do Sójek gdzie można skorzystać z leśnego parkingu.turystyka|wola_raciborowska_914735

Nie pomijamy dworku w Raciborowie, wniesionego na planie prostokata z centralnie usytuowanym gankiem, nad którym wzniesiono facjatę z trójkątnym szczytem. Do dworu prowadzi szeroka aleja dojazdowa, przy której rosną pomnikowe kasztanowce.

W Sójkach podziwiać możemy turystyka|dwor_sojki_wwwdworsojkipl_820869obecnie odrestaurowany i zaadoptowany na hotel Dwór, wzniesiony przez rodzinę Cicheckich w latach 20. XIX stulecia i rozbudowany w stylu neogotyckim prawdopodobnie w końcu XIX w., kiedy to urządzono wokół dworu park krajobrazowy.

turystyka|mnich_209633

Dalej drogą przez Muchnów trasa szlaku biegnie do Mnichu. Mnich to wieś szlachecka powstała w I połowie XIV wieku, posiada liczne znaleziska archeologiczne w tym cmentarzysko kurhanowe o konstrukcji kamiennej z okresu późnolateńskiego (I-IV w.n.e) oraz grób jamowy z II wieku naszej ery. Do obejrzenia polecamy Dwór murowany parterowy z pietrowymi ryzalitami. z I połowy XIX w.

Odpocząc mozna w Prku Krajobrazowym z I poł XIX w. z zachowanymi fragmentami dawnego założenia dworu obronnego oraz trzema pomnikami przyrody. W kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny wzniesionym w latach 1860-1862 znajduje się późnorenesansowa płyta nagrobna Stefana z Kutna Kucieńskiego, ufundowana w III ćwierci VIV w.

Następnie kierujemy się do wsi Golędzkie, gdzie można spotkać pozostałości parku krajobrazowego z dwoma pomnikami przyrody. Od tego miejsca pozostaje tylko kilkanaście kilometrów do celu szlaku jakim jest Oporów i jego osobliwości czyli Zamku – Muzeum, a także otaczającego go parku krajobrazowego.

turystyka|1024px-Zamek_w_Oporowie_226016
Zamek w Oporowie wzniesiony w stylu gotyckim w II ćwierćwieczu XV w. z fundacji arbpa. W. Oporowskiego, jest jedną z nielicznych i najlepiej zachowanych na terenie wojewóturystyka|zamek-w-oporowie-wnetrza-26743_536371dztwa łódzkiego rezydencji obronnych. Stanowi typowy przykład fortalicji rycerskiej, często spotykanej na zachodzie Europy.
Wnętrze zamku jest stosunkowo skromne. Od 1949 roku zamek mieści muzeum - zgromadzono tu wiele rzeźb i obrazów o sporej wartości artystycznej, ponadto eksponaty z dziedziny meblarstwa, ceramiki, tkactwa artystycznego i snycerstwa.

więcej : www.zamekoporow.pl
Budowlę otacza park krajobrazowy w stylu angielskim z 1 poł. XVIII stulecia, przekomponowany w XIX w. Według legend zamek posiada swoja Białą Damę - jest nią duch kasztelanki oporowskiej.

Należy równiez pamietać o mozliwości skorzystania z niebieskiego szlaku rowerowego W CENTRUM POLSKI, który czasami przecina szlak zielony.

x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.