Wykaz Zabytków


WYKAZ ZABYTKÓW wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych POWIATU KUTNOWSKIEGO

BEDLNO – gm.

Bedlno

- zespół pałacowy, 2 poł. XIX, 1920, nr rej.: 513 z 18.06.1979:

- pałac

- park

Orłów

- kościół par. p.w. Bożego Ciała, 1430, XVII, 1849, nr rej.: 26 z 08.07.1967

- kaplica grobowa Skarżyńskich, 1 poł. XIX, nr rej.: 393 z 08.07.1967

Plecka Dąbrowa

- kościół par. p.w. Zwiastowania NMP, drewn., XVIII, XIX, nr rej.: 27 z 08.07.1967

- dzwonnica, drewn., nr rej.: 394 z 08.07.1967

- zespół dworski, 2 poł. XIX, nr rej.: 480 z 24.12.1978:

- dwór

- park

Pniewo

- zespół dworski, XIX-XX, nr rej.: 584 z 23.02.1988:

- dwór

- park

Ruszki

- zespół dworski, XIX/XX, nr rej.: 542 z 09.09.1980:

- dwór, drewn.-mur.

- park

Wojszyce

- zespół dworski, XVIII:

- dwór, drewn., nr rej.: 396 z 08.07.1962

- park, nr rej.: 649 z 01.09.1994

DĄBROWICE – gm.

Dąbrowice

- kościół par. p.w. śś. Wojciecha i Stanisława, 1813, nr rej.: 382 z 31.05.1967

- ratusz, nr rej.: 383 z 31.05.1967

- dom, Rynek 6, drewn., 1 poł. XIX, nr rej.: 401 z 10.07.1967

KROŚNIEWICE – gm.

Bielice

- zespół dworski, pocz. XX, nr rej.: 497 z 22.05.1979:

- dwór, drewn.

- park

Cygany

- zespół dworski, 1 poł. XIX, nr rej.: 517 z 28.07.1979:

- dwór

- park

Głaznów

- zespół dworski, poł. XIX, nr rej.: 490 z 10.04.1979:

- dwór

- oficyna

- założenie parkowo-ogrodowe

Głogowa

- zespół dworski, XIX, nr rej.: 648 z 29.08.1994:

- dwór

- park

- ogrodzenie z bramą wjazdową

Krośniewice

- kościół p.w. NMP, 1872-78, nr rej.: 471 z 14.11.1978

- dzwonnica, nr rej.: j.w.

- ogrodzenie z bramą, nr rej.: j.w.

- strefa w granicach muru cmentarnego

- zespół pałacowy, 1 i 2 poł. XIX, ul. Toruńska 7:

- pałac, nr rej.: 409 z 11.07.1967

- oranżeria, nr rej.: 472 z 14.11.1978

- kordegarda, nr rej.: 472 z 14.11.1978

- park, nr rej.: 967-III-51 z 6.12.1957 oraz 410 z 11.07.1967

- zajazd, 1803, nr rej.: 589-III-28 z 16.07.1953 oraz 346 z 17.07.1967

- wozownia, nr rej.: j.w.

- dom, ul. Kutnowska 2, 1 poł. XIX, nr rej.: 384 z 31.05.1967

- układ przestrzenny Krośniewickiej Kolei Dojazdowej, 1910 – 1914/15, nr rej.: A/31

dec. l.dz.5340-32/98 z 28.12.1998 (teren d. woj. płockiego) oraz WUOZ-640/264/2006

z 10.10.2006 (odcinek Sierpów – Ozorków)

Miłonice

- dwór, drewn., XVIII, nr rej.: 45-III-9 z 21.11.1960 oraz 23 z 05.07.1967

Nowe

- kościół par. p.w. św. Floriana, drewn., 1775, nr rej.: 415 z 18.07.1967

- dzwonnica przykościelna, drewn., nr rej.: 416 z 18.07.1967

Skłóty

- zespół dworski, 2 poł. XIX, nr rej.: 498 z 23.05.1979:

- dwór

- park z pozostałością sadu orzechowego

KRZYŻANÓW – gm.

Konary

- zespół dworski, nr rej.: 486 z 09.04.1979:

- dwór

- park

- spichlerz

- obora

Krzyżanów

- dwór, 2 poł. XIX, nr rej.: 592 z 20.06.1988

Ktery

- zespół pałacowy, poł. XIX, nr rej.: 477 z 20.11.1978:

- pałac

- park z zachowanym ogrodzeniem

Łęki Kościelne

- kościół par. p.w. św. Marii Magdaleny, drewn., 1775, 1 poł. XIX, nr rej.: 42-III-6 z

24.03.1947 oraz 20 z 07.06.1967

- dzwonnica, nr rej.: 43-III-7 z 24.03.1947 oraz 21 z 07.06.1967

- zespół dworski, 3 ćw. XVIII, XIX:

- dwór, drewn., nr rej.: 44-III-8 z 24.03.1947 oraz 22 z 07.06.1967

- park, nr rej.: 391 z 07.06.1967

Młogoszyn

- zespół dworski, pocz. XX, nr rej.: 540 z 09.09.1980:

- dwór

- park

Siemienice

- zespół pałacowy, poł. XIX, nr rej.: 478 z 20.11.1978:

- pałac

- park

Wały - Mieczysławów

- park dworski, pocz. XX, nr rej.: 627 z 25.11.1991

KUTNO – gm.

Byszew

- zespół pałacowy, 1 poł. XIX:

- pałac, nr rej.: 397 z 08.07.1967

- oficyna (rządcówka), nr rej.: 398 z 08.07.1967

- park, nr rej.: 399 z 08.07.1967

Głogowiec

- kościół par. p.w. Narodzenia NMP i św. Wojciecha, XV, 1560, XVIII, nr rej.: 431-III-

20 z 15.03.1948 oraz 345 z 13.05.1967

- zespół dworski, 2 poł. XIX, nr rej.: 574 z 08.09.1987:

- dwór, drewn.-mur.

- park

Leszno

- zespół pałacowy, XIX/XX, nr rej.: 512 z 18.06.1979:

- pałac

- park

Malina

- zespół pałacowy, 2 poł. XIX, nr rej.: 435 z 06.02.1978:

- pałac

- park

Strzegocin

- kościół par. p.w. śś. Bartłomieja i Wojciecha, 1866-68, nr rej.: 446 z 17.03.1978

- zespół dworski, 2 poł. XIX, XX, nr rej.: 452 z 31.08.1978:

- dwór

- park z aleją dojazdową od str. wsch.

KUTNO – m.

Kutno

- kościół par. p.w. św. Wawrzyńca, 1883, nr rej.: 444 z 13.03.1978

- cmentarz żydowski, ul. Tarnowskiego - Zdrojowa - Sobieskiego, przed 1793, nr rej.:

635 z 09.12.1992

- zespół pałacowy, k. XVIII-XX:

- pałac, nr rej.: 41-III-5 z 24.03.1947 oraz 19/260 z 01.06.1967

- kaplica, nr rej.: 40-III-5 z 24.03.1947, 40-III-4 z 21.11.1960 oraz

18/259 z 01.06.1967

- pawilon (oficyna) wsch., nr rej.: 388/301 z 01.06.1967

- pawilon (oficyna) zach., nr rej.: 389/302 z 01.06.1967

- park (ul. Sienkiewicza), nr rej.: 294/351z 01.06.1967

-aleja (ul. Sienkiewicza), nr rej.: 1156/409 z 14.06.1974

- ratusz, 1 poł. XIX, nr rej.: 511-III-24 z 13.01.1950 oraz 347/292 z 11.07.1967

- dom, ul. Barlickiego 20 (d. 14), k. XIX, nr rej.: 1140 z 01.06.1974

- dom, ul. Barlickiego 22 (d. 16), mur.-drewn., XIX/XX, nr rej.: 1141/400 z 01.06.1974

- budynek koszarowy, ob. dom mieszkalny, ul. Bema 1, 1 poł. XIX, XX, nr rej.: 411/320

z 11.07.1967

- dom, ul. Kilińskiego 1, XIX, nr rej.: 1142/401 z 01.06.1974

- zespół urbnistyczno-architektoniczny (3 domy), ul. Kościuszki 4 - 8 - 10, 2 poł. XIX,

nr rej.: 1136 z 01.06.1974

- dwór Szomańskich, ul. Kościuszki 17, drewn., XVIII-XIX, nr rej.: 1143/402 z

01.06.1974

- zespół urbanistyczno-architektoniczny ulicy, ul. Królewska, nr rej.: 1133/392 z

01.06.1974

- dom naczelnika miasta, ul. 29 Listopada 2, 1846, nr rej.: 1147 z 1.06.1974 oraz

629 z 28.11.1991

- willa dr Troczewskiego, ul. 29 Listopada 4, XIX/XX, nr rej.: 1144/403 z 01.06.1974

- zespół urb.-archit. 3 domów, ul. 29 Listopada 16, 18, 20, k. XIX, nr rej.: 1135/394 z

01.06.1974

- dom, ul. Matejki 8, 1927-29, nr rej.: 655 z 03.12.1997

- dom w zespole d. browaru, ul. Mickiewicza 3, XIX, nr rej.: 1146/405 z 01.06.1974

- zajazd („Pałac Saski”), ul. Sienkiewicza / Rynek (ul. Narutowicza 2), XVIII, nr rej.:

399-III-3 z 24.03.1947 oraz 17 z 11.07.1967

- zespół urb.-archit. 5 domów, ul. Narutowicza 9, 10, 11, 12, 13, nr rej.: 1137/396 z

01.06.1974

- dom, ul. Narutowicza 20, pocz. XIX, nr rej.: 16 z 11.07.1967

- zespół urbanistyczno-architektoniczny placu, pl. Piłsudskiego, nr rej.: 1131/390 z

01.06.1974

- dom, pl. Piłsudskiego 10, 1846, nr rej.: 590 z 28.03.1988

- dom, ul. Podrzeczna 4, k. XIX, nr rej.: 616 z 24.05.1980

- hotel „Staropolski”, ob. biblioteka, ul. Sienkiewicza 2, poł. XIX, nr rej.: 390/303 z

07.06.1967

- dom, ul. Sienkiewicza 12, poł. XIX, nr rej.: 1149/408 z 01.06.1974

- zespół szpitala im. Rydygiera, ul. St. Wyszyńskiego 11, poł. XIX, nr rej.: 1139/398 z

01.06.1974

- zespół urbanistyczno-architektoniczny, ul. Teatralna i Rynek Zduński, XIX/XX,

nr rej.: 1134/393 z 01.06.1974

- dom, ul. Toruńska 3, pocz. XIX, nr rej.: 412/321 z 11.07.1967

- dom, ul. Witosa 1, poł. XIX, nr rej.: 1145/404 z 01.06.1974

- zespół urbanistyczno-architektoniczny placu, pl. Wolności, nr rej.: 1132/391 z

01.06.1974

- zespół urbanistyczno-architektoniczny (4 domy), ul. Zamenhofa 2, 4, 6, 8, XIX, nr rej.:

1138 z 01.06.1974

- zespół młyna motorowego, ul. Kochanowskiego 4, 1910-12, nr rej.: 642 z 10.09.1993:

- młyn motorowy

- dom młynarza

- budynek gospodarczy

- Aleja S. Barcewicza (między ul. Łęczycką a Deotymy) , nr rej. A/20 z 16.09.2004.

Kutno - Łąkoszyn

- kościół par. p.w. św. Stanisława Bpa, 1912, nr rej.: 445 z 17.03.1978

ŁANIĘTA – gm.

Franciszków

- zespół dworski, 2 poł. XIX, XX, nr rej.: 536 z 09.09.1980:

- dwór

- park

Kąty

- zespół dworski, 2 poł. XIX, nr rej.: 493 z 10.04.1979:

- park

Łanięta

- kościół par. p.w. Wniebowzięcia NMP, 1643, 1866-68, nr rej.: 456 z 16.09.1978

- dzwonnica, nr rej.: j.w.

- teren w obrębie muru cmentarnego

- zespół dworski, 1 poł. XIX:

- dwór, nr rej.: 414/323 z 11.07.1967

- zameczek romantyczny (oficyna), nr rej.: 413/322 z 11.07.1967

- park, nr rej.: 519 z 12.01.1980

Suchodębie

- zespół dworski, poł. XIX, XX, nr rej.: 533 z 09.09.1980:

- dwór

- park

NOWE OSTROWY - gm

Grochów

- kościół par. p.w. św. Tomasza Ap., drewn., 1681, nr rej.: 405/314 z 11.07.1967

- dzwonnica, drewn., 1 poł. XIX, nr rej.: 406/315 z 11.07.1967

- zespół dworski, 2 poł. XIX, nr rej.: 527 z 01.09.1980:

- dwór

- park

Imielno

- kościół par. p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP, drewn., XVII, nr rej.: 407/316 z

11.07.1967

- dzwonnica, drewn., nr rej.: 408/317 z 11.07.1967

- zespół dworski, poł. XIX, nr rej.: 479 z 20.11.1978:

- dwór

- park

Kołomia

- park dworski, 1 poł. XIX, nr rej.: 659 z 30.12.1998

Wola Pierowa

- kościół par. p.w. św. Andrzeja, 1630, 1920, nr rej.: 559 z 23.02.1988

OPORÓW – gm.

Mnich

- kościół par. p.w. Wniebowzięcia NMP, XVI, XIX, nr rej.: 494 z 10.04.1979:

- cmentarz

- cmentarz, 1776, nr rej.: 495 z 10.04.1979

- kaplica, nr rej.: j.w.

- zespół dworski, poł. XIX, nr rej.: 485 z 09.04.1979:

- dwór

- park

Oporów

- zespół klasztorny paulinów, XV-XIX:

- kościół, ob. par. p.w. św. Marcina, nr rej.: 46-III-10 z 16.03.1948, 46-I

III-10 z 21.11.1960 oraz 24/265 z 05.07.1967

- klasztor, nr rej.: 392/305 z 05.07.1967

- zespół zamkowy, XV-XIX, XX:

- zamek, nr rej.: 25/266 z 31.05.1967

- park, nr rej.: P.3/1 z 24.06.1946, 7/P.III.1 z 21.01.1950 oraz 350/293 z

31.05.1967

- dom ogrodnika, ob. biblioteka, nr rej.: 411 z 25.08.1976

- tzw. „Domek Neogotycki”, nr rej.: A/119 z 24.02.2012

- suterena tzw. „Domku Szwajcarskiego”, j.w.

Pobórz

- zespół dworski, XIX/XX, nr rej.: 484 z 09.04.1979:

- dwór, drewn.

- park

STRZELCE – gm.

Siemianów

- park dworski, 1 poł. XIX, nr rej.: 631 z 24.03.1992

Sójki

- zespół dworski, 1 ćw. XIX:

- dwór, nr rej.: 492 z 10.04.1979

- park, nr rej.: 624 z 01.08.1991

Strzelce

- kościół par. p.w. św. Trójcy, 1906-1911, nr rej.: 552 z 10.01.1985

- zespół pałacowy, 2 poł. XIX, nr rej.: 500 z 25.05.1979:

- pałac

- park

ŻYCHLIN – gm.

Dobrzelin

- dwór, 1 poł. XIX, 1911, nr rej.: 344/289 z 11.07.1967

Śleszyn Wielki

- kościół par. p.w. św. Aleksandra, 1836, nr rej.: 395/308 z 08.07.1967

- dwór, pocz. XIX, nr rej.: 28/269 z 08.07.1967

Śleszynek

- zespół dworski, pocz. XX, nr rej.: 526 z 01.09.1986:

- dwór

- park

Zarębów

- zespół dworski, XIX/XX, nr rej.: 599 z 29.12.1988:

- dwór

- kaplica

- spichlerz

- park

Żychlin

- kościół par. p.w. śś. Piotra i Pawła, 1782, nr rej.: 29/270 z 18.07.1967

- dzwonnica, 1 poł. XIX, nr rej.: 41/326 z 18.07.1967

- bożnica, ob. magazyn, ul. Kilińskiego, 1880, nr rej.: 547 z 30.01.1986

- dom z 2 oficynami, ul. Jana Pawła II 17, nr rej.: 633 z dn. 12.11.1992

- 2 domy koło kościoła, 1809, 1810, nr rej.: 384-III-17 i 385-III-18 z 20.02.1947

x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.