Powiatowy Program Gospodarowania wodami powierzchniowymi dla powiatu kutnowskiego

2015-12-10

W dniu 10.12.2015 roku odbyło się kolejne spotkanie w Starostwie Powiatowym w Kutnie zorganizowane przez Pana Zdzisława Trawczyńskiego Wicestarostę Kutnowskiego i Panią Justynę Jasińską Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska dotyczące opracowywanego „Programu Gospodarowania Wodami Powierzchniowymi” dla powiatu kutnowskiego.

W spotkaniu uczestniczył Pan Stanisław Jędryka Dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi, Pan Lech Kazimierski Kierownik Terenowego Inspektoratu WZMiUW w Łodzi oraz Członkowie Zarządów Spółek Wodnych z terenu powiat kutnowskiego.

Omówione zostały zagadnienia przeciwdziałania niekorzystnym zmianom struktury bilansu wodnego poprzez stosowanie prostych metod odbudowy retencji wodnej.

Na terenie powiatu mamy 95 zarejestrowanych obiektów piętrzących t.j. : jazy kozłowe, jazy drewniane, progi piętrzące, zastawki, jazy betonowe i jazy żelbetonowe, a tylko kilka z nich jest w dobrym stanie technicznym oraz posiada obowiązujące pozwolenia wodnoprawne.

Wykaz wszystkich budowli piętrzących powyżej 1 metra jest dostępny na stronie internetowej WZMiUW w Łodzi. Jeżeli będzie uzasadniony cel wykorzystania tych budowli, Dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi informuje , że przywróci nadane im funkcje. Istnieje również możliwość dzierżawy tych budowli na cele gospodarcze, według zasad określonych w załączniku nr 4 do „Zasad dzierżawy budowli piętrzących będących w administracji WZMiUW w Łodzi posiadających wysokość piętrzenia powyżej 1 metra”.

Ponadto, Spółki Wodne zobowiązały się do dokonania oceny zasadności i potrzeby przywrócenia funkcji budowlom piętrzącym i stawom, których wykaz Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska przekazał w materiałach na spotkaniu. Te same materiały będą przekazane do Włodarzy Miast i Gmin celem dokonania powyższej oceny.

Pani Anna Chmielecka z Wydziału Zarządu i Rozwoju Powiatu przedstawiła możliwość pozyskania środków zewnętrznych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 z osi priorytetowej Ochrony środowiska, z działania Gospodarka wodna i przeciwdziałanie zagrożeniom.

członkowie spotkania dot. suszy w powiecie członkowie spotkania dot. suszy w powieciewładze samorządowe członkowie spotkania dot. suszy w powiecieczłonkowie spotkania dot. suszy w powiecie


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.