Rzecznik Praw Pacjenta

Rzecznika Praw Pacjenta
aktualnosci|rzecznik-praw-pacjenta-e1411996163137_826922Dane kontaktowe
Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta:
(z tel. stacjonarnych i komórkowych)

aktualnosci|rzecznikkk_558358Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa


Sekretariat:
tel.: (22) 532 - 82 - 50
fax.: (22) 532 - 82 - 30
sekretariat@bpp.gov.pl

Przyjęcia interesantów w Biurze
Poniedziałek - piątek w godzinach od 9.00 do 15.00


Zespół do spraw Zdrowia Psychicznego
sekretariat: (22) 532 82 07
fax: (22) 532 82 34
e-mail: sekretariat@bpp.gov.pl

SKŁADANIE SKARG I WNIOSKÓW


Przyjmowanie skarg i wniosków odbywa się w Kancelarii Biura Rzecznika Praw Pacjenta:

pn. - pt. w godz. 9:00 - 15:00
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa

Istnieje możliwość osobistej wizyty u Rzecznika Praw Pacjenta.

Rzecznik przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godzinach od 15:00 do 17:00.

Pisemne wnioski z prośbą o spotkanie z Rzecznikiem należy składać za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej bądź osobiście.

WNIOSEK O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA WYJAŚNIAJĄCEGO PRZEZ RZECZNIKA PRAW PACJENTA


Każdy wniosek powinien zawierać:

  • imię i nazwisko;
  • numer kontaktowy;
  • opis sprawy;
  • niezbędną dokumentację dotyczącą sprawy.

Po rozpatrzeniu zostanie przesłana informacja w jakim terminie zostało ustalone spotkanie z Rzecznikiem Praw Pacjenta.

Złożenie wniosku, skargi, zgodnie z kpa.
Zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wniosek kierowany do Rzecznika jest wolny od opłat.

W celu złożenia wniosku, skargi, zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego, wymagających wszczęcia postępowania wyjaśniającego przez Rzecznika Praw Pacjenta dot. ewentualnego naruszenia prawa pacjenta, należy przesłać wniosek w jednej, z niżej wymienionych form:

Tradycyjną drogą pisemną:
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa
fax.: (22) 833 - 08 – 86


Elektronicznie: ePUAP
Zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym, interesanci mogą składać wnioski przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Umożliwiają one przyjmowanie i obsługę dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Poświadczenie odbioru zostanie przesłane na adres e-mail nadawcy korespondencji. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes

Do otworzenia strony ePUAP-u może być potrzebna przeglądarka Microsoft Internet Explorer w wersji: 7, 8 lub Mozilla Firefox w wersji: 3.6, 4.0

Dane techniczne: Istnieje możliwość dostarczenia dokumentu w godzinach pracy Urzędu (8.15-16.15) na następujących nośnikach:

  • dyskietka 1,44 MB,
  • pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0,
  • płyta CD-RW.

Pracownik Biura w ten sposób będzie miał możliwość nagrania państwu potwierdzenia odbioru dokumentu.

Akceptowalne formaty załączników to:DOC, RTF, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF, ZIP.

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

Dokumenty lub nośniki zawierające złośliwe oprogramowanie będą automatycznie odrzucane i pozostaną nierozpatrzone.

Informacje zawarte powyżej zostały pozyskane ze strony internetowej Rzecznika Praw Pacjenta: www.bpp.gov.pl

x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.