Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy

aktualnosci|Naczelna-Izba-Lekarska_684403

W przypadkach braku należytej staranności w wykonywanej praktyce medycznej, popełnionych błędów i zaniedbań w leczeniu oraz stwierdzenia, że lekarz, postępuje sprzecznie z zasadami etyki zawodowej lub narusza przepisy o wykonywaniu zawodu lekarza, pacjent może zwrócić się także do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej, właściwego do prowadzenia postępowania wyjaśniającego w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy w sprawach osób, których dobro zostało bezpośrednio naruszone działaniem lekarza.
Celem postępowania nie jest zaspokojenie roszczeń, np. materialnych pacjenta, ale wyciągnięcie konsekwencji zawodowych wobec pozwanego lekarza.
Na podstawie skargi poszkodowanego rzecznik odpowiedzialności zawodowej wszczyna postępowanie. Skargę składa się do Okręgowej Izby Lekarskiej, właściwej dla terenu gdzie świadczeń udziela pozwany lekarz.

W strukturze Naczelnej Izby Lekarskiej funkcjonuje Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej i jego zastępcy, w okręgowych izbach lekarskich – okręgowi rzecznicy odpowiedzialności zawodowej i ich zastępcy.

NACZELNY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ Okręgowej Izby Lekarskiej

Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej m.in. prowadzi postępowanie wyjaśniające, sprawuje nadzór nad działalnością okręgowych rzeczników, sprawuje funkcję oskarżyciela przed sądami lekarskimi, rozstrzyga spory o właściwość między okręgowymi rzecznikami.


Biura Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
ul. Sobieskiego 110/16, 00-764 Warszawa
tel.: +48 22 559 13 47, +48 22 559 13 48
fax.: +48 22 559 13 46


Godziny urzędowania:
poniedziałek: 9.00 - 16.00
wtorek - piątek: 10.00 – 14.00


Pracownicy kancelarii NROZ
Nowosielska Ewa ewa.nowosielska@hipokrates.org
Kurkiewicz-Pypno Małgorzata m.kurkiewicz@hipokrates.org


NACZELNY SĄD LEKARSKI
W strukturze Naczelnej Izby Lekarskiej funkcjonuje Naczelny Sąd Lekarski, w okręgowych izbach lekarskich – okręgowe sądy lekarskie z ich przewodniczącymi i członkami okręgowego sądu lekarskiego.

Naczelny Sąd Lekarski m.in. rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej.


OKRĘGOWY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ W PŁOCKU 2013-2017
Leokadia Pielaszkiewicz - Kobylska , Okręgowy Rzecznik OZ

Biuro Okręgowego Recznika Odpowiedzialności Zawodowej
czynne w poniedziałki i czwartki od 12:00 do 18:00
w pozostałe dni jedynie biuro podawcze.

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej lub jej zastępcy pełnią dyżury w każdy pierwszy i trzeci poniedziałek
miesiąca w siedzibie izby od 15:00 do 17:00


OKRĘGOWY SĄD LEKARSKI W PŁOCKU 2013-2017

Przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego
Tadeusz Kozubski – lekarz

KONTAKT
ul. Kościuszki 8, 09-402 Płock
tel. +48 24 262 64 24
fax. +48 24 264 56 46
e-mail: oilplock@plocman.pl


Informacje uzyskane ze strony internetowej Naczelnej Izby Lekarskiej oraz Okręgowej Izby Lekarskiej w Płocku: http://www.nil.org.pl , http://www.oilplock.pl
l

x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.