Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Aptekarzy

aktualnosci|izba_aptekarska_243428

Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Aptekarzy

Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
mgr farm. Kazimierz Jura - OIA Kraków

Podstawa prawna:
Ustawa o izbach aptekarskich z dnia 19 kwietnia 1991 roku (tekst jednolity Dziennik Ustaw Nr 9 z 2003 roku poz.108 późn.zm.).
Art. 44.
Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej prowadzi postępowanie w sprawach odpowiedzialności zawodowej aptekarzy oraz sprawuje nadzór nad działalnością okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej.

Naczelny Sąd Aptekarski

Podstawa prawna:
Ustawa o izbach aptekarskich z dnia 19 kwietnia 1991 roku (tekst jednolity Dziennik Ustaw Nr 9 z 2003 roku poz.108 z późn.zm.).
Art. 43
Naczelny Sąd Aptekarski:
1) uchwala regulamin sądów aptekarskich;
2) rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej aptekarzy ;
3) sprawuje pieczę nad działalnością okręgowych sądów aptekarskich;
4) składa Naczelnej Radzie Aptekarskiej okresowe informacje o stanie spraw z zakresu odpowiedzialności zawodowej;
5) składa sprawozdania z działalności Krajowemu Zjazdowi Aptekarzy.

Art. 46
1. Sąd aptekarski może orzekać kary:
1) upomnienia;
2) nagany;
3) zawieszenia prawa wykonywania zawodu aptekarza na okres od trzech miesięcy do trzech lat;
4) pozbawienia prawa wykonywania zawodu aptekarza

2. Od orzeczenia Naczelnego Sądu Aptekarskiego, w którym orzeczono lub utrzymano w mocy w II instancji karę wymienioną w ust. 1 pkt 3 i 4, aptekarzowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania obwinionego sądu apelacyjnego - sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem.
3. Do rozpoznania odwołania stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o apelacji. Od orzeczenia sądu apelacyjnego kasacja nie przysługuje.


NACZELNA IZBA APTEKARSKA

Adres: ul. Długa 16, 00-238 Warszawa

Godziny przyjęć:
poniedziałek, wtorek, środa 9.oo - 16.oo
czwartek 9.oo - 17.oo
piątek 9.oo - 14.oo
tel.: +48 22 635 92 85, 22 635 06 70,
fax: +48 22 887 50 32
e-mail: nia@nia.org.plOKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA W ŁODZI


Adres: ul. Julianowska 12, 91-473 Łódź
tel./fax. (042) 6573038, 6573530
e-mail: biuroizby@oia.lodz.pl

Rejon skierniewicki swoim zasięgiem obejmuje powiaty:

  • brzeziński
  • kutnowski
  • łęczycki
  • łowicki
  • rawski
  • skierniewicki
  • oraz miasto na prawach powiatu – Skierniewice
Informacje uzyskane ze strony internetowej Naczelnej Izby Aptekarskiej oraz Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi: http://www.nia.org.pl , http://www.oia.lodz.pl


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.