Przykładowy katalog orzeczeń lekarskich, od których sprzeciw do Komisji Lekarskiej przysługuje

starostwo|LogoSPzielone_880312

Ustawa z dnia z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U.2012.159 j.t. z późn. zm.),

Przykładowy katalog orzeczeń lekarskich, od których sprzeciw do Komisji Lekarskiej, o której mowa w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 159, z późn. zm.) przysługuje:

  1. orzeczenia, o których mowa w art. 4a ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. z 1993 r. Nr 17, poz. 78), w sprawie stwierdzenia okoliczności, że: ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej, badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu,
  2. zaświadczenia o braku przeciwwskazań do korzystania z danego rodzaju świadczeń zdrowotnych w danym uzdrowisku, wydanego na podstawie art. 14 pkt 2 ustawy z dnia m28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 651). Ani ustawa, ani też ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (do której w zakresie nieuregulowanym odwołuje się ustawa o lecznictwie uzdrowiskowym) nie regulują tryby odwoławczego;
  3. orzeczenie o istnieniu przeciwwskazań do wykonania obowiązkowego szczepienia ochronnego, o którym mowa w art. 17 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakaŜeń i chorób zakaźnych u ludzi (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 947).
  4. rorzeczenie o trwałym nieodwracalnym ustaniu czynności mózgu, wydanie na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1411, z późn. zm.).
  5. orzeczenie wydane na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej słuŜbie krwi (Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1411, z późn. zm.) w sprawie ustalenia czy kandydat na dawcę lub dawca odpowiada wymaganiom zdrowotnym i czy pobranie krwi nie spowoduje ujemnych skutków dla jego stanu zdrowia lub stanu zdrowia przyszłego biorcy.

x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.