Rolnictwo

Dominującą formą gospodarki na terenie powiatu kutnowskiego jest rolnictwo (zwłaszcza na obszarze gmin wiejskich). W strukturze gruntów dominują użytki rolne, które stanowią 85,66% powierzchni powiatu. Następnymi w kolejności są pozostałe grunty i nieużytki –9,36%, natomiast lasy i grunty leśne zajmują niecałe 5% powierzchni powiatu.

Struktura gruntów powiatu kutnowskiego

Jedn. miary

Powierzchnia

Udział %w powierzchni Powiatu

Powierzchnia użytków rolnych ogółem

ha

75 917

85,66%

- grunty orne

ha

68 239

89,89%

- sady

ha

1 307

1,72%

- łąki

ha

4 397

5,79%

- pastwiska

ha

1 974

2,6%

Lasy i grunty leśne

ha

4 415

4,98%

Pozostałe grunty i nieużytki

ha

8 297

9,36%

Powierzchnia powiatu ogółem

ha

88 629

100%

Wśród użytków rolnych zdecydowaną przewagę wykazują grunty orne – 89,89%

pole rzepaku


Gleby na terenie powiatu charakteryzują się wysoką przydatnością rolniczą - ok. 80% gruntów ornych jest zaklasyfikowanych do kompleksów pszennych, pszenno-żytnich i zbożowo-pastewnych, nadających się pod uprawę roślin o wysokich wymaganiach glebowych. Gleby słabe i bardzo słabe stanowią ok. 20% gruntów ornych. Dominującymi typami gleb są gleby brunatne, czarne i ziemie szare.
Rolnictwo powiatu kutnowskiego charakteryzuje się rozdrobnieniem gospodarstw rolnych.


Zgodnie ze Spisem Rolnym przeprowadzonym w 2010 roku, na terenie powiatu przeważają gospodarstwa rolne o powierzchni:


- od 1 do 5 ha, stanowiąc 24,7% gospodarstw rolnych powiatu,
- powyżej 15 ha, stanowiąc 18,7% gospodarstw rolnych powiatu,
- od 10 do 15 ha, stanowiąc 11,7% gospodarstw rolnych powiatu.

W strukturze zasiewów dominują zboża, ziemniaki i uprawy przemysłowe.
Na terenie powiatu kutnowskiego hoduje się głównie drób, trzodę chlewną i bydło.

x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.