Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 w Kutnie


ul. T. Kościuszki 24 A, 99-300 Kutno
tel. /24/ 355-78-87

dyrektor: Marzena Kurpiewska


Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 istnieje od 1992 roku. Jest placówką całodobową, życzliwą i przyjazną dla uczniów, rozbudza myślenie, rozwija zainteresowania, wzmacnia wiarę w siebie, daje poczucie bezpieczeństwa. Ośrodek jest prowadzony dla dzieci i młodzieży, które z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania. Do Ośrodka uczęszczają również uczniowie z terenu Kutna.


Celem Ośrodka jest przygotowanie wychowanków do samodzielnego udziału w życiu społecznym, do funkcjonowania zawodowego i uczestnictwa w kulturze- w możliwie najpełniejszej integracji ze społeczeństwem.
Ośrodek spełnia zadania edukacyjne, wychowawcze, profilaktyczne, terapeutyczne.


Oferta Ośrodka jest adresowana do uczniów słabo słyszących, niesłyszących, uczniów ze spektrum autyzmu, uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną, z zaburzeniami objawiającymi się trudnościami w komunikacji językowej (mutyzm, niedokształcenie mowy o typie afazji).


W skład Ośrodka wchodzą:


•Szkoła Podstawowa Specjalna nr 13
przyjmuje uczniów od 6 roku życia. Warunkiem podjęcia nauki jest skierowanie wydane przez organ prowadzący, na podstawie orzeczenia o kształceniu specjalnym.

•Gimnazjum Specjalne nr 5 nauczyciele w 6 – 8 osobowych klasach realizują podstawę programową kształcenia ogólnego.m Cele i zadania gimnazjum to przede wszystkim wszechstronny rozwój ucznia, zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do dokonania świadomego wyboru dalszego kształcenia. Rehabilitacja słuchu i mowy prowadzona jest na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Uczniom mieszkającym poza Kutnem Ośrodek zapewnia całodobową opiekę (internat).

•Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalana nr 7 została powołana w roku 2009 w wyniku inicjatywy dyrekcji oraz potrzeb oraz lokalnego środowiska młodzieży i rodziców. Kształci w zawodach kucharz-w systemie przedmiotowym i fryzjer – w systemie modułowym. Organizuje praktyki zawodowe u pracodawców na terenie Kutna (stołówki, zakłady fryzjerskie). Współpracuje z przedsiębiorcami z terenu miasta Kutna organizując uczniom dodatkowe zajęcia praktyczne np. w pizzerii, cukierni, warsztaty dekorowania potraw.

•Internat

W ramach działań statutowych Ośrodek oferuje wycieczki, turnusy rehabilitacyjne, zajęcia sportowo-rekreacyjne (np. basen), współpracę z Klubem Sportowym"Lwy", gimnastykę korekcyjną, terapię psychologiczną, pedagogiczną, zajęcia rytmiczne, logorytmiczne, zajęcia korygujące wady wymowy, zajęcia integracyjne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.

W Ośrodku najważniejszy jest uczeń – jego wszechstronny rozwój. Mało liczne klasy stwarzają możliwość do indywidualizacji procesu dydaktycznego. Ponadto każdy uczeń w placówce ma zapewnioną opiekę specjalistów: logopedy, psychologa, surdopedagogów. W szkole można skorzystać z zajęć na siłowni, na basenie, biofeedback. Uczniowie mają również możliwość nauki języka migowego.


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.