Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie


ul. S. Staszica 27, 99-300 Kutno
tel. /24/ 253 35 18
faks /24/ 253 35 18

dyrektor: Jolanta Krystyna Śmiałek


edukacja|64661_895236

SZANOWNI PAŃSTWO!

„Świadomy wybór szkoły to Wasz pewny sukces”

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie to placówka z 15 –letnią tradycją kształcenia dorosłych. Nasza oferta edukacyjna jest najbogatsza w regionie! Mamy również swoje filie w Krośniewicach i w Żychlinie.

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

FORMY SZKOLNE

V Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kutnie

oferta skierowana do absolwentów gimnazjum, dawnej ośmioklasowej szkoły podstawowej, absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej*

przedmioty z rozszerzeniem

forma kształcenia

geografia matematyka

biologia matematyka

stacjonarna (dzienna i wieczorowa) oraz zaoczna – do wyboru przez słuchacza

*absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej mogą rozpocząć kształcenie w liceum od drugiej klasy

Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 5 w Kutnie

oferta skierowana do absolwentów szkoły średniej ponadgimnazjalnej

nazwa zawodu

forma kształcenia

technik bezpieczeństwa i higieny pracy

zaoczna

technik administracji

zaoczna

technik rachunkowości

zaoczna

opiekun w domu pomocy społecznej

zaoczna

technik informatyk

zaoczna

technik ochrony fizycznej osób i mienia

zaoczna

opiekun medyczny

zaoczna

technik eksploatacji portów i terminali

zaoczna

technik transportu drogowego

stacjonarna

FORMY POZASZKOLNE

Kwalifikacyjne kursy zawodowe w formie zaocznej/stacjonarnej

lp.

nazwa kwalifikacji

zawód/nr zawodu

forma kształcenia

1

MS.04 Świadczenie usług osobie chorej i niesamodzielnej

opiekun medyczny (532102)

zaoczna

2

BD.23 Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych.

BD.24 .Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem kolejowych obiektów inżynieryjnych oraz podstawy kosztorysowania.

technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych (311217)

zaoczna

3

AU.22 Obsługa magazynów

AU.32 Organizacja transportu

technik logistyk (333107)

zaoczna

4

AU.20. Prowadzenie sprzedaży

technik handlowiec

(522305)

zaoczna

5

EE.23 Montaż i eksploatacja urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym

technik automatyk sterowania ruchem kolejowym (311407)

zaoczna

6

EE.27 Montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji elektrycznej

EE.28 Montaż i eksploatacja środków transportu szynowego

technik elektroenergetyk transportu szynowego (311302)

zaoczna

7

EE.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci.

EE.09 Programowanie, tworzenie, i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych.

technik informatyk

(351203)

zaoczna

8

AU.46. Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów

AU.47. Planowanie i realizacja przewozów kolejowych

technik transportu kolejowego

(311928)

zaoczna

9

RL.08 Ocena stanu środowiska.

RL.09 Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska.

technik ochrony środowiska

(325511)

zaoczna

10

MG.18 - Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

technik pojazdów samochodowych (311513)

zaoczna

11

EE.05 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

technik elektryk

(311303)

zaoczna

12

AU.31 Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

technik spedytor

(331108)

zaoczna

13

AU.04 Eksploatacja środków transportu drogowego

technik transportu drogowego (311927)

stacjonarna wieczorowa

14

AU.54 .Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych

technik grafiki i poligrafii cyfrowej

(311943)

zaoczna

15

MG119 Użytkowanie obrabiarek skrawających.

operator obrabiarek skrawających (722307)

zaoczna

16

MS.03. Ochrona osób i mienia

technik ochrony fizycznej osób i mienia (541315)

zaoczna

17

AU.22 obsługa magazynów

magazynier – logistyk (432106)

zaoczna

18

BD.17 Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (311930)

zaoczna

19

MG.14. Montaż i naprawa elementów i układów optycznych.

MG.30 Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych

technik optyk

(325302)

zaoczna

20

RL.03 Prowadzenie produkcji rolniczej

technik rolnik

(314207)

zaoczna

21

RL.13 Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych

technik leśnik

(314301)

zaoczna

22

MG.17. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń.

mechanik – monter maszyn i urządzeń (723310)

zaoczna

23

EE.04 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych

elektromechanik

(741201)

zaoczna

24

AU.15 Wytwarzanie wyrobów stolarskich

technik technologii drewna (311922)

zaoczna


CKU W KUTNIE TO PLACÓWKA INNOWACYJNA

✓ „Potrafię, pomagam, zapobiegam, współpracuję - zajęcia edukacyjne z I pomocy przedmedycznej oraz profilaktyki zagrożeń zdrowia i życia”.

✓ „Skuteczni w biznesie – zajęcia z języka angielskiego zawierające treści edukacyjne dotyczące handlu, ekonomii i biznesu”.

Od 2014 roku na mocy porozumień z pracodawcą – PKP PLK w Warszawie, Centrum kształci w zawodach z branży kolejowej: technik dróg i mostów kolejowych, technik transportu kolejowego. Niebawem otwarcie dwóch nowych zawodów: technik elektroenergetyk transportu szynowego oraz technik automatyk sterowania ruchem kolejowym.

Zaufali nam już słuchacze z Warszawy, Pułtuska Mazowieckiego, Łodzi, Koluszek, Inowrocławia, Olsztyna, Łowicza, Poznania, Płocka, Piły, Poddębic, Zduńskiej Woli, Piotrkowa Trybunalskiego, Radomska, Łukowa (woj. lubelskie), Dęblina, Włocławka i oczywiście z Kutna i okolic....... zaufaj i TY!


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.