Zespół Szkół Nr 4 im. Zygmunta Balickiego w Kutnie - Azorach


99-300 Kutno-Azory
tel. /24/ 254-73-09

dyrektor: Agnieszka Ryczkowska

edukacja|azoryyy_667375GIMNAZJALISTO!

ZS Nr 4 to jedyna szkoła ponadgimnazjalna w Kutnie , która koreluje z rynkiem pracy, Nasza szkoła to najlepszy wybór dla Ciebie jeśli chcesz szybko zdobyć zarówno dobry zawód, jak i zdać maturę , która umożliwi Ci kontynuację nauki na studiach wyższych.

Za jeden rok nauki więcej niż w liceum, absolwenci technikum otrzymują maturę i zawód .

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Technikum Zawodowe nr 4

TECHNIK INFORMATYK

Jako absolwent tej klasy możesz być zatrudniony na stanowiskach administratora sieci komputerowych i baz danych, projektanta i programisty baz danych, instalatora i administratora systemów operacyjnych, pracownika serwisu komputerowego, doradcy klienta w sklepie komputerowym. Po zdaniu matury możesz kontynuować naukę, np.: na Uniwersytecie, Politechnice.

Technik informatyk jest zawodem z przyszłością.

TECHNIK SPEDYTOR

Nasi nauczyciele przedmiotów zawodowych to jednocześnie specjaliści firm spedycyjnych, znajdujących się w województwie łódzkim. Po skończeniu nauki znajdziesz pracę w przedsiębiorstwach przemysłowych, firmach handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo - spedycyjnych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego.

Zawód technik spedytor to jedyna w powiecie kutnowskim, taka propozycja kształcenia

TECHNIK TRANSPORTU KOLEJOWEGO

Zawód technika transportu kolejowego jest zarówno naszym dziedzictwem jak i odpowiedzią na wzrastające kompetencje i zakres świadczonych usług kolejowych w kraju i na świecie. Zawód ten daje zatem możliwości dalszego rozwoju a także awansu zawodowego.

Kształcenie w zawodach kolejowych stanowi naszą wielopokoleniową tradycję

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIANEJ

Wzrasta rola źródeł energii o charakterze niekonwencjonalnym, np. energetyka wodna, wiatrowa, geotermalna, wodorowa. Będąc absolwentem naszejszkoły możesz pracować w firmach instalacyjnych, produkcyjnych i serwisowych urządzeń energetyki odnawialnej, firmach zajmujących się montażem kotłowni ekologicznych, elektrowniach, zakładach energetycznych.

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej lokuje się obecnie wśród najbardziej przyszłościowych kierunków zawodowych

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4

Fryzjer Cukiernik Piekarz Elektryk

Sprzedawca Wędliniarz Murarz-tynkarz Dekarz

Ślusarz Cieśla Stolarz

Mechanik pojazdów samochodowych

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych dekarzKOLEJOWA – NAJLEPSZA - ZAWODOWA

Dla nas najważniejsi są uczniowie!

Zapewniamy wielokierunkowy i wszechstronny rozwój oraz stwarzamy warunki do skutecznego nabywania wiedzy i umiejętności

ZAPEWNIAMY rozwój zainteresowań, pasji uczniów prowadząc liczne koła zainteresowań: astronomiczne, ekologiczne, teatralne, strzeleckie, charytatywne, przedmiotowe i zawodowe

✓ WDRAŻAMY projekt klasa e-sport / projektowanie gier komputerowych oraz zajęcia z Robotykiz elementami mechatroniki wykorzystujące zestawy edukacyjne LEGO Mindstorms

✓ WSPÓŁPRACUJEMY z pracodawcami regionu kutnowskiego oraz społecznością lokalna i instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego

✓ KSZTAŁTUJEMY postawy odpowiedzialności, sumienności i pracowitości

✓ ZACHĘCAMY do samodzielnego myślenia, samookreślenia i samorealizacji

✓ UCZESTNICZYMY w licznych projektach edukacyjnych: „Szkoła Nowych Technologii”, „Moja wymarzona ekopracownia”,projekcie Polsko-Niemieckiej wymIany Młodzieży realizującej zajęcia praktyczne pod patronatem OHPDOKONAJ TRAFNEGO WYBORU! POSTAW NA :

bogatą ofertę edukacyjną- kształcimy w zawodach poszukiwanych na rynku pracy

nowoczesną bazę dydaktyczną, specjalistyczne pracownie oraz centrum multimedialne

profesjonalną, aktywną kadrę pedagogiczną

rozwój i doskonalenie pracy z uczniem zdolnym


Zespół Szkół Nr 4 w Kutnie-Azorach jest DOBRĄ SZKOŁĄ !

U NAS ZDOBĘDZIESZ ZAWÓD!

fot. nadesłanefot. SPfot. nadesłanefot. nadesłane


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.