Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie


ul. Oporowska 7, 99-300 Kutno
tel. /24/ 254 23 97

p.o. dyrektora: Agnieszka Wajgner-Matusiak

edukacja|logo_457347

GIMNAZJALISTO!

Szkoła unowocześnia bazę dydaktyczną, uczy języków obcych, organizuje praktyki zawodowe, dba o nabywanie umiejętności praktycznych, uczy kreatywności i przedsiębiorczości, kształci uczniów, tak, aby każdy absolwent był przygotowany do działalności gospodarczej.
KIERUNKI KSZTAŁCENIA

  • III Liceum Ogólnokształcące 3-letnie

Nauka w liceum umożliwia zdobycie gruntownej wiedzy, uzyskanie świadectwa maturalnego oraz rzetelnie przygotowuje absolwentów do studiów wyższych na kierunkach uniwersyteckich i politechnicznych.

✓ 1 klasa z rozszerzonym programem nauczania matematyki, fizyki i geografii

✓ 1 klasa z rozszerzonym programem nauczania j. polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie

✓ 1 klasa z rozszerzonym programem nauczania biologii, chemii, matematyki

  • Technikum Nr 1 4-letnie

W czasie nauki w technikum uczeń zdobywa zarówno wiedzę ogólnokształcącą, a także zawodową w wymiarze teoretycznym i praktycznym, uzyskując dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Zdobyte umiejętności przygotowują absolwenta do podjęcia pracy, założenia własnej działalności czy kontynuowania nauki na uczelniach wyższych.

✓ 1 klasa kształcąca w zawodzie TECHNIK INFORMATYK

✓ 1 klasa kształcąca w zawodzie TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

✓ 1 klasa kształcąca w zawodzie TECHNIK ELEKTRONIK

  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 3-letnia

Ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, podjęcie pracy lub założenie własnej działalności oraz kontynuowanie nauki w 2-letnich uzupełniających liceach ogólnokształcących.

✓ 1 klasa kształcąca w zawodzie MECHANIK/ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCHPozyskujemy fundusze unijne czego potwierdzeniem jest zrealizowanie projektów:

1. „Od ucznia do profesjonalisty – program rozwojowy Technikum Nr 1 w Kutnie”

2. „Piąty bieg w drodze do kariery uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Kutnie”

3. „Nowoczesne kierunki kształcenia szansą na atrakcyjne zawody dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe”


ZOSTAŃ WSPÓŁAUTOREM NASZYCH SUKCESÓW!

Nasi uczniowie to liczna grupa laureatów i finalistów olimpiad oraz konkursów przedmiotowych a także sportowców osiągających spektakularne sukcesy w różnych dyscyplinach sportowych.


DO TWOJEJ DYSPOZYCJI ODDAJEMY NOWOCZESNE ZAPLECZE DYDAKTYCZNE I SPORTOWE!

✓ pomoc psychologiczno – pedagogiczną

✓ laboratoria językowe

✓ pracownie mikroprocesora, przedsiębiorczości, elektrotechniki i automatyki

✓ pracownie komputerowe, elektroniczne i samochodowe

✓ na warsztatach szkolnych realizowane są zajęcia praktyczne dla wszystkich zawodów i specjalności.

✓ sukcesywnie uzupełniany jest sprzęt pomiarowy i diagnostyczny.


W NASZEJ SZKOLE BĘDZIESZ MÓGŁ SIĘ WSZECHSTRONNIE REALIZOWAĆ!

Szkoła aktywnie działa w środowisku lokalnym::

✓ Jesteśmy inicjatorami i organizatorami Dnia Nauki i Techniki

✓ współpracujemy ze Stowarzyszeniem Edukacyjno-Sportowym Staszic – Kutno

✓ powołaliśmy Koiło Absolwentów Szkoły przy Oporowskiej

Zapraszamy wszystkich, którym zależy na:

✓ bardzo dobrych wynikach na egzaminie maturalnym,

✓ zdobyciu rzetelnej wiedzy, która zapewni dobry start na wybranym kierunku studiów lub w zawodzie

✓ pracy w atmosferze bezpieczeństwa, wzajemnego szacunku, pomocy, partnerstwa.

✓ pracy nauczycielami z pasją,

✓uzyskaniu stypendiów,

✓ kształceniu językowym na wysokim, europejskim poziomie,

✓ rozwijaniu zainteresowań i praktycznym doskonaleniu umiejętności

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im.Stanisława Staszica w Rankingu Techników 2016 województwa łódzkiego znalazł się na 28 miejscu,


Kształcimy młodzież, która sprosta wymogom XXI wieku.


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.