Organizacje pozarządowe


ZMIANA !! NOWE WZORY PISM DOTYCZĄCE PRZYZNAWANIA DOTACJI - PATRZ DO POBRANIA

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH


Program współpracy Powiatu Kutnowskiego z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok

Kontakt:

Podinspektor

Ryszarda Kuczmera-Olszewska

ul. Staszica 27

tel. 024 355-47-64

e-mail: organizacje@powiatkutno.eu

logo ustawy

Podstawa prawna funcjonowania Organizacji Pozarządowych


Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach

logo ngo

CZYM JEST STOWARZYSZENIE I KTO MOŻE DO NIEGO NALEŻEĆ ?

Prawo do zrzeszania się w stowarzyszeniach. Czym jest stowarzyszenie? Ograniczenia prawne do zrzeszania się w stowarzyszeniach.

STOWARZYSZENIE REJESTROWE/ZWYKŁE PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICEJAK ZAŁOŻYĆ STOWARZYSZENIE W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM?


Jakie warunki trzeba spełnić, żeby założyć i zarejestrować stowarzyszenie? Kto może założyć stowarzyszenie? Kto może być członkiem stowarzyszenia? Kiedy, na jakim etapie zakładania stowarzyszenia, trzeba mieć statut? Co musi zrobić stowarzyszenie po zarejestrowaniu się w KRS?JAK ZAŁOŻYĆ STOWARZYSZENIE ZWYKŁE?

Co to jest stowarzyszenie zwykłe? Jak się je tworzy i jak działa? Założenie stowarzyszenia zwykłego, finansowanie, zdolność sądowa, nadzór zewnętrzny oraz obowiązki stowarzyszenia zwykłego.LIKWIDACJA STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO

Likwidacja Stowarzyszenia Zwykłego

Protokół z walnego zebrania członków stowarzyszenia i lista obecnościSZCZEGÓLNE RODZAJE STOWARZYSZEŃ

Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego

Stowarzyszenia w ramach kultury fizycznejNa czym polega współpraca finansowa Powiatu Kutnowskiego z organizacjami pozarządowymi?

Katalog form współpracy merytorycznej Powiatu Kutnowskiego z organizacjami pozarządowymi


„MAŁE GRANTY 2018” formą dofinansowania

Starostwo Powiatowe w Kutnie uprzejmie informuje, że organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą składać wnioski na realizacje zadań publicznych w trybie pozakonkursowym.


MAŁE DOTACJE 2018 - warunki

aktualnosci|11_575040aktualnosci|13_676034aktualnosci|12_541665

PRZYKŁADY: konkursy, zawody , ważne dla społeczności powiatu rocznice, przeglądy

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadania oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2016 r. poz. 1300) uprzejmie informuję, że od dnia 3 września 2016 roku obowiązują nowe wzory :

1) oferty realizacji zadania publicznego,

2) ramowej umowy o realizację zadania publicznego,

3) sprawozdania z wykonania zadania publicznego,

4) oferty, ramowej umowy oraz sprawozdania właściwy dla zadań realizowanych w trybie art. 16a (tj. zadań realizowanych przez operatorów projektu)

Wszystkie opracowane wzory umożliwiają złożenie ich zarówno przez jednego, jak i kilku oferentów/zleceniobiorców.


DO POBRANIA

wzór wniosku o wpis stowarzyszenia zwykłego do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

wzór karty zgłoszenia kandydata na przedstawiciela komisji

  • otwarty konkurs ofert:

- oferta realizacji zadania publicznego,

- umowa o realizację zadania publicznego,

- sprawozdanie z wykonania zadania publicznego;

  • regranting (art. 16a ustawy):

- operator projektu oferta realizacji zadania publicznego,

- harmonogram realizacji zadania publicznego realizowanego w okresie dłuższym niż rok budżetowy,

- umowa o realizację zadania publicznego,

- sprawozdanie z wykonania zadania publicznego.

x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.