NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Kutnowskiego


Zgodnie z ustawą z dnia 05 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 poz. 2030 ze zm.) Powiat Kutnowski informuje, iż uruchomił następujące punkty świadczące przedmiotowe usługi:

- Starostwo Powiatowe w Kutnie, ul. Królowej Jadwigi 7, 99-300 Kutno, pokój nr 50,

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie, ul. Krzywoustego 11, 99-300 Kutno, pokój nr 1,

- Urząd Miejski w Krośniewicach, ul. Poznańska 5, 99-340 Krośniewice,

- Urząd Gminy w Żychlinie, ul. Barlickiego 15a, 99-320 Żychlin.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywać się będzie według kolejności zgłoszeń, po umówieniu wizyty, z zastrzeżeniem, że w pierwszej kolejności obsługiwane będą osoby zapisane.


Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie

w Starostwie Powiatowym w Kutnie w dni robocze w godz. 7:30 – 15:30

pod numerami telefonów

24 355 47 92 – dotyczy punktów zlokalizowanych w:

- Starostwo Powiatowe w Kutnie, ul. Królowej Jadwigi 7, 99-300 Kutno

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie, ul. Krzywoustego 11, 99-300 Kutno

24 355 47 64 – dotyczy punktów zlokalizowanych w:

- Urząd Miejski w Krośniewicach, ul. Poznańska 5, 99-340 Krośniewice

- Urząd Gminy w Żychlinie, ul. Barlickiego 15a, 99-320 ŻychlinNieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, lub

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DZIAŁAJĄCYCH NA OBSZARZE POWIATU KUTNOWSKIEGO
HARMONOGRAM PRZYJĘĆ INTERESANTÓW

w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej


SIERPIEŃ 2019

Lp.

Adres punktu

nieodpłatnej pomocy prawnej

Dni i godziny,

w których udzielana

jest nieodpłatna pomoc prawna

Informacje o podmiotach udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej

1.

Starostwo Powiatowe w Kutnie

ul. Królowej Jadwigi 7, 99-300 Kutno

pokój nr 50

tel. /24/ 355-47-92

e-mail: luiza.michalska@powiatkutno.eu

poniedziałek, wtorek, środa,

czwartek, piątek

w godz. 8:30 – 12:30

w dniu 20.08.2019 r. –
w godz. 7:30 – 11:30

Radcy prawni

2.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Kutnie

ul. Krzywoustego 11, 99-300 Kutno

pokój nr 1

tel. /24/ 355-47-92

e-mail: luiza.michalska@powiatkutno.eu

poniedziałek, wtorek, środa,

czwartek, piątek

w godz. 8:30 – 12:30

w dniach 05 i 26.08.2019r. –
w godz. 11:00-15:00

Adwokaci

3.

Urząd Gminy w Krośniewicach

ul. Poznańska 5, 99-340 Krośniewice

tel. /24/ 355-47-64

e-mail: organizacje@powiatkutno.eu


poniedziałek, wtorek, środa,

czwartek, piątek

w godz. 8:30 – 12:30

Organizacja pozarządowa:

Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „JA-TY-MY”
z siedzibą w Łodzi

ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73

90-558 Łódź

KRS 0000174689

Pomocy udzielają:

adwokat

4.

Urząd Gminy w Żychlinie

ul. Barlickiego 15a, 99-320 Żychlin

tel. /24/ 355-47-64

e-mail: organizacje@powiatkutno.eu

poniedziałek, wtorek, środa,

czwartek, piątek

w godz. 9:00 – 13:00

Organizacja pozarządowa:

Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „JA-TY-MY”
z siedzibą w Łodzi

ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73

90-558 Łódź

KRS 0000174689

Pomocy udzielają:

adwokat

x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.