Jednostki organizacyjne

Domy Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej w Kutnie
Dom Pomocy Społecznej w Kutnie
ul. B. Krzywoustego 11, 99-300 Kutno
tel. /24/ 253-64-32
faks /24/ 253-64-32
dyrektor: Wioletta Burbul    


Dom Pomocy Społecznej w Kutnie
Dom Pomocy Społecznej w Kutnie
ul. Oporowska 27, 99-300 Kutno
tel. /24/ 254 25 36
faks /24/ 254 25 36
dyrektor: Radosław Pawlak


Dom Pomocy Społecznej w Pniewie
Dom Pomocy Społecznej w Pniewie
Pniewo 91, 99-311 Bedlno
tel. /24/ 285-10-69
faks /24/ 285-10-69
dyrektor: Izabela Kosowska


Dom Pomocy Społecznej w Wojszycach
Dom Pomocy Społecznej w Wojszycach
Wojszyce 47, 99-311 Bedlno
tel. /24/ 282-14-68
faks /24/ 282-14-68
dyrektor: Anna Janowska


Dom Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej
Dom Pomocy Społecznej w Woli Chruścińskiej
Wola Chruścińska 4, 99-306 Łanięta
tel. /24/ 356-71-74
faks /24/ 356-71-74
dyrektor: Małgorzata Walczak


Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Tęcza"
ul. M. Karłowicza 1, 99-300 Kutno
tel. /24/ 253-31-72
faks /24/ 253-31-72
dyrektor: Dorota Ćwirko-Godycka


Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza we Franciszkowie
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza we Franciszkowie
Franciszków 1, 99-306 Łanięta
tel. /24/ 356-74-30
faks /24/ 356-74-30
dyrektor: Joanna Szymańska


Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 im Marii Konopnickiej w Kutnie
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 im Marii Konopnickiej w Kutnie
ul. Przemysłowa 6, 99-300 Kutno
tel. /24/ 2547439
faks /24/ 2542599
dyrektor: Grzegorz Chojnacki Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Kutnie to placówka dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnoscią umysłową. Istotą programu, którym objęci są uczniowie szkoły jest uspołecznianie wychowank(...)


Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 w Kutnie
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 w Kutnie
ul. T. Kościuszki 24 A, 99-300 Kutno
tel. /24/ 355-78-87
dyrektor: Marzena Kurpiewska Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 istnieje od 1992 roku. Jest placówką całodobową, życzliwą i przyjazną dla uczniów, rozbudza myślenie, rozwija zainteresowania, wzma(...)


Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Żychlinie
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Żychlinie
Dobrzelińska 6 , 99-320 Żychlin
tel. /24/ 254 28 23
faks /24/ 254 28 23
dyrektor: Ewa Rutkowska       Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Żychlin to placówka dla dzieci i młodzieży, które z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym w(...)


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kutnie
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kutnie
ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno
tel. /24/ 253 38 29
faks /24/ 355 78 85
dyrektor: Anna Stelmaszewska


Szkoły

I Liceum Ogólnokształcące im. Gen. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie
I Liceum Ogólnokształcące im. Gen. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie
ul. Dąbrowskiego 1, 99-300 Kutno
tel. 24 355-80-80
faks 24 355-80-80
dyrektor: Przemysław Zawadzki         GIMNAZJALISTO!   Uczniami Dąbrowszczaka są nie tylko prymusi i olimpijczycy. Jesteśmy szkołą dla każdego, kto chce solidnie przygotować się do matury w otoczeniu miłych, przyjaznyc(...)


II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Kutnie
II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Kutnie
ul. Stefana Okrzei 1A, 99-300 Kutno
tel. 24 355 74 33
faks 24 355 74 33
dyrektor: Artur Ciurlej       GIMNAZJALISTO ! „Kiedy wchodzisz na nową drogę, nie pytaj, jaka ona długa, lecz dokąd prowadzi” „Kasprowicz” jest wyjątkową szkołą łączącą nowoczesność z ponad 60-letnią trady(...)


Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie
Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie
ul. Oporowska 7, 99-300 Kutno
tel. /24/ 254 23 97
p.o. dyrektora: Agnieszka Wajgner-Matusiak           GIMNAZJALISTO!   Szkoła unowocześnia bazę dydaktyczną, uczy języków obcych, organizuje praktyki zawodowe, dba o nabywanie umiejętności praktycznych, ucz(...)


 Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr Antoniego Troczewskiego w Kutnie
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr Antoniego Troczewskiego w Kutnie
ul. T. Kościuszki 11, 99-300 Kutno
tel. /24/ 355 59 61
dyrektor: Urszula Macioszczyk     GIMNAZJALISTO!     Naszym atutem jest nowoczesna baza dydaktyczna do kształcenia zawodowego i wykwalifikowani nauczyciele.  Głównym celem szkoły jest przygotowanie absolwent&(...)


Zespół Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie
Zespół Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie
ul. T. Kościuszki 24, 99-300 Kutno
tel. /24/ 355-78-79
faks /24/ 355-78-81
dyrektor: Wojciech Banasiak         GIMNAZJALISTO! Za słowami Patrona "Powinniśmy swe życie zapełniać czynami(...), marzeniami unosić się w przyszłość ale rozumem trzymać się rzeczywistości." Naszymi priorytetami są wysok(...)


Zespół Szkół Nr 4 im. Zygmunta Balickiego w Kutnie - Azorach
Zespół Szkół Nr 4 im. Zygmunta Balickiego w Kutnie - Azorach
99-300 Kutno-Azory
tel. /24/ 254-73-09
dyrektor: Agnieszka Ryczkowska       GIMNAZJALISTO!              ZS Nr 4 to jedyna szkoła ponadgimnazjalna w Kutnie , która koreluje z rynkiem pracy, Nasza szkoła to n(...)


Zespół Szkół w Żychlinie
Zespół Szkół w Żychlinie
ul. G. Narutowicza 88, 99-320 Żychlin
tel. /24/ 285 10 60
faks /24/ 285 10 60
dyrektor: Tomasz Rapsiewicz     GIMNAZJALISTO!         Pragniemyaby uczniowie odnaleźli u nas drugi dom i mogli realizować swoje talenty. Aby odnosili sukcesy na polu nauki i kultury a jednocześnie przebyw(...)


Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie
ul. S. Staszica 27, 99-300 Kutno
tel. /24/ 253 35 18
faks /24/ 253 35 18
dyrektor: Jolanta Krystyna Śmiałek   SZANOWNI PAŃSTWO!  „Świadomy wybór szkoły to Wasz pewny sukces” Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie to placówka z 15 –letnią tradycją kształcenia dorosłych. Na(...)


Bursa szkolna

Bursa Nr 1 w Kutnie
Bursa Nr 1 w Kutnie
ul. T. Kościuszki 24 B, 99-300 Kutno
tel. /24/ 355 - 78 - 83
faks /24/ 355 - 78 - 83
dyrektor: Cezary Paweł Frontczak


Młodzieżowy Dom Kultury

 Młodzieżowy Dom Kultury w Kutnie
Młodzieżowy Dom Kultury w Kutnie
ul. S. Staszica 8, 99-300 Kutno
tel. /24/ 254-79-37
 dyrektor Jacek Gałka


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie
ul. B. Krzywoustego 11, 99-300 Kutno
tel. /24/ 355-47-50
faks /24/ 352-04-14
dyrektor: Anna Antczak


Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie
Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie
ul. S. Wyszyńskiego 11, 99-300 Kutno
tel. /24/ 355 70 50
faks /24/ 355 70 51
zastępca dyrektora: Małgorzata Czerwińska


Muzea

Muzeum - Zamek w Oporowie
Muzeum - Zamek w Oporowie
99-322 Oporów
tel. /24/ 285 91 22
dyrektor: Anna Majewska-Rau


Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach
Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach
Pl. Wolności 1, 99-340 Krośniewice
tel. /24/ 252 33 47
faks /24/ 252 44 96
p.o. dyrektor: Ksenia Stasiak


Szpital

NZOZ
NZOZ "Kutnowski Szpital Samorządowy im. dr Antoniego Troczewskiego"
ul. T. Kościuszki 52, 99-300 Kutno
tel. /24/ 388 02 00
faks /24/ 388 02 01
prezes Zarządu: Andrzej Pietruszka


Powiatowe służby, inspekcje i straże

Komenda Powiatowa Policji w Kutnie
Komenda Powiatowa Policji w Kutnie
ul. Toruńska 14, 99-300 Kutno
tel. /24/ 253 21 00, telefon alarmowy: 997
faks /24/ 253 22 16
Komendant: nadkom. Krzysztof Szymański


Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie
Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kutnie
ul. 1-go Maja 7, 99-300 Kutno
tel. /24/ 251 00 60
faks /24/ 251 00 75
Komendant bryg. mgr inż. Marek Myszkowski


 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kutnie
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kutnie
ul. Wilcza 2a, 99-300 Kutno
tel. /24/ 355 47 01
faks /24/ 355 47 01
Powiatowy Inspektor: Beata Wójcik


Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kutnie
Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kutnie
ul. Kościuszki 14, 99-300 Kutno
tel. /24/ 355 71 00
faks /24/ 355 71 01
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny: Celina Marciszewska


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kutnie
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kutnie
ul. Henryka Sienkiewicza 25, 99-300 Kutno
tel. /24/ 253 35 49
faks /24/ 254 95 39
Powiatowy Lekarz Weterynarii: z-ca Izabela Antonkiewicz


Wykaz organizacji pozarządowych

Organizacje turystyczne

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze PTTK Oddział w Kutnie
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze PTTK Oddział w Kutnie
PTTK Oddział w Kutnie Ul. Batorego 7/6 99-300 Kutno
Oddział PTTK w Kutnie jest terenową jednostką organizacyjną Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Działalność Oddziału rozciąga się na powiat kutnowski, a siedzibą władz Oddziału jest Miasto Kutno.           (...)


Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej
ul. Narutowicza 20 99-300 Kutno
tel. 24 252 72 72
Biuro jest czynne:wtorek w godz. 16.oo - 19.oo piątek w godz. 8.oo - 11.oo                                            (...)


Bike Club Kutno
Bike Club Kutno
ul. Ks. Piotra Skargi 4 99-300 Kutno
tel. Tomasz Wieczorkowski 509-293-126
Bike Club Kutno jest stowarzyszeniem, które zrzesza miłośników turystyki rowerowej z terenu Kutna i powiatu kutnowskiego.Naszym celem jest wspólne spędzanie czasu, wycieczki po regionie, poznawanie ciekawych miejsc, wspóln(...)


Kutnowski Klub Turystyczny
Kutnowski Klub Turystyczny
ul. Wilcza 3b/43 99-300 Kutno
tel. 604-939-436
strona www www.kktkutno.pl
Kutnowski Klub Turystyczny powstał w maju 2010 roku. Jest stowarzyszeniem zwykłym działającym na terenie powiatu kutnowskiego.Klub zrzesza sympatyków turystyki, rekreacji, krajoznawstwa oraz aktywnego stylu życia.       &nbs(...)


"Na Siodełku" Klub Turystyki Rowerowej Kutno
ul. Żółkiewskiego 4 99-300 Kutno
Klub Turystyki Rowerowej Kutno "Na Siodełku", to grono zapaleńców pozytywnie zakręconych na punkcie dwóch kółek.                             &nb(...)


Stowarzyszenie Kutnowscy Rowerzyści


Grupa Sympatyków Turystyki Kajakowej K-JAK KUTNO
Grupa Sympatyków Turystyki Kajakowej K-JAK KUTNO
Kutno
Naszym celem jest integracja środowiska miłośników kajakarstwa i sportów wodnych.                                       &(...)


INNE PLACÓWKI EDUKACYJNE

x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.