Informacje o naborze EDUKACJA

Elektroniczny nabór do szkół ponadgimnazjalnych

Sposób załatwienia sprawy

Harmonogram elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016:

 • 1 marca – 15 marca 2015 r. szkoły ponadgimnazjalne wprowadzają do systemu ofertę edukacyjną.
 • 1 kwietnia - 30 kwietnia 2015 r. do godz. 13.00

Kandydaci z gimnazjów zakładają swoje konta na stronie internetowej https://lodzkie.edu.com.pl/Kandydat, wybierają szkoły i oddziały oraz przynoszą wydruk wniosku z wybranymi preferencjami do szkół ponadgimnazjalnych pierwszego wyboru. Wniosek powinien być podpisany przez ucznia i rodziców lub prawnych opiekunów.

 • 1 kwietnia - 8 maja 2015 r. Weryfikacja dostarczonych wniosków przez szkolnych administratorów.
 • 18 maja – 3 czerwca 2015 r. Administratorzy w szkołach ponadgimnazjalnych, w których prowadzone są sprawdziany uzdolnień kierunkowych, wprowadzają wyniki tych sprawdzianów (np. uzdolnień językowych, plastycznych, muzycznych lub sprawności fizycznej).
 • 22 czerwca - 23 czerwca 2015 r. do godz. 15.00 Kandydaci mogą zmieniać preferencje. Przy zmianie preferencji kandydat dostarcza nowy wniosek z odpowiednimi podpisami.
 • 26 czerwca – 1 lipca 2015 r. do godz. 13.00

Wprowadzanie przez kandydatów ocen końcoworocznych, wyników egzaminu gimnazjalnego i informacji o innych osiągnięciach umieszczonych na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz składanie w szkole pierwszego wyboru kopii świadectwa oraz kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

 • 26 czerwca - 1 lipca 2015 r. do godz. 17.00

Weryfikacja przez administratorów danych zgromadzonych w systemie z dokumentami dostarczonymi przez kandydatów.

 • 2 lipca od godz. 13.00 - 19.00 Przydział kandydatów do oddziałów.
 • 3 lipca do godz. 13.00 Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.
 • 3 lipca od godz. 13.00 – 7 lipca do godz. 12.00.

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani zgodnie ze swoimi preferencjami, potwierdzają wolę podjęcia nauki poprzez dostarczenie oryginałów świadectw, zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego do szkół ponadgimnazjalnych. Kandydaci nigdzie niezakwalifikowani składają wnioski do szkół z wolnymi miejscami.

 • 7 lipca 2015 r godz. 13.00 Publikacja list przyjętych oraz wolnych miejsc.
 • 7 lipca od godz. 13.00 - 31 sierpnia 2015 r. do godz. 12.00 Rekrutacja uzupełniająca. Kandydaci nieprzyjęci do żadnej szkoły, składają wnioski do szkół, które dysponują jeszcze wolnymi miejscami.

Informacje uzupełniające

 • Instrukcja dla uczniów
  • Załóż konto na stronie internetowej www.lodzkie.edu.com.pl. Możesz to zrobić od 1 kwietnia 2015 r. do 30 kwietnia 2015 r. do godz. 13.00. Zapamiętaj swój login (identyfikator) i hasło.
  • Przejrzyj ofertę szkół. Wybierz szkoły i oddziały, do których chcesz kandydować. Wydrukuj wniosek, daj do podpisu rodzicom (opiekunom prawnym) i zanieś do szkoły, która jest pierwsza na liście preferencji. Będzie to Twoja szkoła pierwszego wyboru.

Pamiętaj! Możesz wybrać dowolną liczbę oddziałów w maksymalnie trzech szkołach. Ustal kolejność szkół i oddziałów, do których chciałbyś się dostać. Jeśli wybierzesz oddziały wyłącznie w szkołach o dużej liczbie chętnych to ryzykujesz, że nie dostaniesz się do żadnego z nich, bo może się zdarzyć, że konkurenci będą mieć większą liczbę punktów.

  • Od 22 czerwca do 23 czerwca do godz. 15:00 możesz zmienić preferencje oddziałów. Jeśli je zmienisz, musisz także złożyć nowy wniosek w szkole pierwszego wyboru.
  • Po otrzymaniu świadectwa ze szkoły zaloguj się ponownie do systemu i przepisz do odpowiedniego formularza oceny, wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz informacje o innych osiągnięciach. Wprowadzone przez ciebie dane będą weryfikowane przez administratorów w szkołach ponadgimnazjalnych.
  • 3 lipca do godz. 13:00 opublikowana zostanie lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
  • Aby potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostałeś zakwalifikowany, dostarcz do tej szkoły oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu. Musisz to zrobić do dnia 7 lipca do godziny 12:00.
  • 7 lipca godz. 13.00 – nastąpi publikacja list przyjętych i wolnych miejsc.
 • W szczególnie uzasadnionych i skomplikowanych przypadkach możliwy jest kontakt ucznia lub rodzica z Wydziałem Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Kutnie, ul. Stanisława Staszica 27, tel + 48 (24) 355 47 86, +48 (24) 355 47 19

Termin realizacji

Proces elektronicznego naboru trwa od 1.04.2015 r. do 30.08.2015 r.

Logowanie do systemu, wybór szkół i oddziałów 1-30 kwietnia 2015 r.

Zmiana preferencji 22-23 czerwca 2015 r.

x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.