Edukacja

Na terenie powiatu kutnowskiego funkcjonują szkoły szczebla podstawowego, gimnazjalnego, ponadgimnazjalnego oraz wyższego. Szkoły podstawowe i gimnazjalne zlokalizowane na terenie gmin powiatu są jednostkami organizacyjnymi samorządów gminnych, w związku z powyższym ich organami prowadzącymi są poszczególne gminy.

Na terenie powiatu funkcjonują 33 przedszkola i oddziały przedszkolne, 33 szkoły podstawowe, 18 gimnazjów oraz 2 szkoły ponadgimnazjalne będące jednostkami organizacyjnymi samorządów gminnych.

Tabela 1. Szkoły prowadzone przez samorządy gminne na terenie powiatu kutnowskiego

Gmina

liczba przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

liczba szkół podstawowych

liczba gimnazjów

liczba szkół średnich

Żychlin

4

4

1

1

Bedlno

6

5

1

0

Dąbrowice

1

1

1

0

Krośniewice

4

4

1

1

Kutno

6

5

4

0

Nowe Ostrowy

1

2

1

0

Oporów

2

2

2

0

Łanięta

1

1

1

0

Krzyżanów

0

2

1

0

Strzelce

1

1

1

0

m. Kutno

7

6

4

0

Źródło: Dane jednostek samorządów gminnych Powiatu Kutnowskiego (stan na 31.12.2012 r.)

Powiat Kutnowski jest organem prowadzącym dla przeważającej ilości szkół ponadgimnazjalnych mających swoją siedzibę na terenie powiatu. Wykaz placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kutnowski dostępny jest w zakładce SZKOŁY oraz INNE PLACÓWKI EDUKACYJNE (Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii "DoMOStwo" w Żychlinie, Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 im Marii Konopnickiej w Kutnie, Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 w Kutnie).

Do szkół ponadgimnazjalnych działających na terenie powiatu zaliczamy również:I Liceum Ogólnokształcące Płockiego Uniwersytetu Ludowego im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty, Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Stanisława Kostki, Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Nr 1 w Krośniewicach, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Macieja Rataja w Mieczysławowie oraz Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Zespole Szkół Nr 1 w Żychlinie.

W ofercie kształcenia wyróżniamy również niepubliczne licea ogólnokształcące dla dorosłych (Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZDZ w Płocku oraz Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Warszawie), niepubliczną Zasadniczą Szkołę Zawodową w Kutnie oraz Policealną Szkołę Zawodową dla Dorosłych w Kutnie.

Szkoły ogólnokształcące na terenie powiatu kutnowskiego przekazują uczniom wiedzę o szerokim i ogólnym zakresie, przygotowując ich tym samym do rozpoczęcia studiów. Szkoły zawodowe kształcą m.in. w kierunkach: technik elektronik, elektromechanik pojazdów samochodowych, technik handlowiec, technik organizacji reklamy, technik logistyk, technik spedytor, operator obrabiarek skrawających, kelner, kucharz oraz piekarz. Aktualna oferta edukacyjna w zakładce INFORMATOR

Bazę pobytową dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych zapewnia Bursa nr 1 w Kutnie.

Młodzież z terenu powiatu kutnowskiego może kontynuować swoją edukację w szkole wyższej zlokalizowanej na terenie miasta Kutno, tj. w Wyższej Szkole Gospodarki Krajowej.

Na obszarze powiatu kutnowskiego działa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kutnie, placówka oświatowa istniejąca od 1968 roku. W terenie jej działania znajduje się ponad 90 placówek. Do jej zadań głównie należą diagnoza i terapia dzieci i młodzieży od urodzenia do ukończenia 25 roku życia. Poza tym placówka zajmuje się prowadzeniem szkoleń i warsztatów dla rodziców i uczniów na terenie szkół oraz organizowaniem szkoleń, warsztatów i konferencji tematycznych doskonalących nauczycieli placówek z terenu działania Poradni.

Do oferty edukacyjnej mają zapewniony dostęp również seniorzy z terenu powiatu kutnowskiego. Przy Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, funkcjonuje bowiem Uniwersytet Trzeciego Wieku. Decyzję o utworzeniu UTW podjął Zarząd TPZK w dniu 23.08.2007 roku, a patronat naukowy objęła Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie. patronat wspierający - Urząd Miasta Kutno, Starostwo Powiatowe w Kutnie, patronat medialny - Kutnowskie Centrum Informacyjne.

Oferta programowa UTW obejmuje zajęcia w następujących sekcjach: literacka, plastyczna, teatralna, taneczna, psychologiczna, turystyczna, historyczna, gimnastyka usprawniająca, basen, informatyka, lektorat języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego, basen oraz wyjazdy i wycieczki kulturalno – poznawcze (zajęcia wyjazdowe do teatrów, opery połączone ze zwiedzaniem muzeów, zabytków kultury, a także typowe turystyczno – krajoznawcze po Polsce).

Uniwersytet III Wieku działa również od 2011 roku na terenie gminy Żychlin przy Żychlińskim Domu Kultury. Działa on jako jedna z sekcji domu kultury z podziałem na podsekcje: plastyczną (3 grupy), muzyczną, informatyczną (2 grupy), języka niemieckiego, języka angielskiego (2 grupy), gimnastyki usprawniającej, teatralną. Oprócz powyższych zajęć słuchacze uczęszczają na popularno – naukowe wykłady z różnych dziedzin.

x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.