Zostań członkiem Komisji Konkursowej

2015-11-25

Z A P R O S Z E N I E


Zarząd Powiatu w Kutnie


zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) do zgłaszania kandydatów na przedstawicieli do Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa:


Rodzaj zadania
Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 r., o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255).

Kandydatów można zgłaszać na karcie zgłoszenia kandydata na przedstawiciela do komisji konkursowej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2015 r. w drodze korespondencji elektronicznej wysłanej na adres: oswiata@powiatkutno.eu , pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Kutnie, Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, ul. Kościuszki 16, 99 – 300 Kutno lub osobiście
w Starostwie Powiatowym w Kutnie, adres jak wyżej.


W pracach komisji nie mogą brać udziału osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uczestniczące w danym konkursie.

W przypadku większej ilości zgłoszeń wybór osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 uprzednio przywoływanej ustawy zostanie przeprowadzony w drodze losowania.

W przypadku braku zgłoszeń komisja konkursowa działać będzie bez udziału przedstawicieli wskazanych przez podmioty uprawnione do zgłaszania kandydatów na przedstawicieli do komisji konkursowej (art. 15 ust. 2da ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r.poz. 1118 z późn. zm..)

Wzór karty zgłoszenia kandydata na przedstawiciela do komisji konkursowej dostępny jest :

  • poniżej,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej (wejście przez stronę: www.powiatkutno.eu zakładka organizacje pozarządowe katalog wzory dokumentów w sprawie realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządowe
  • a także na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Kutnie, ul. Kościuszki 16
  • oraz w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Kutnie, ul. Staszica 27.

KATA ZGŁOSZENIA KANDYDATA


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.