Zgłoś uwagi do oferty zadania publicznego „ XXIII Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej w Futsalu w Kutnie”

2019-01-17

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365) na realizację zadania publicznego pt.: „ XXIII Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej w Futsalu w Kutnie”.

W dniu 09.01.2019 r. do Starostwa Powiatowego w Kutnie wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS „Róża Kutno” z siedzibą w Woźniakowie, Ewidencja stowarzyszeń kultury fizycznej prowadzone przez Starostę Kutnowskiego nr 8: Numer decyzji: ES. 4141/1/2004 z dnia 05.01.2004 roku na realizację zadania publicznego w zakresie Upowszechniania kultury fizycznej i sportu, pt.: „ XXIII Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej w Futsalu w Kutnie”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce organizacje pozarządowe, na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Kutnie oraz na stronie internetowej www.powiatkutno.eu .

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz.450, 650, 723 i 1365) każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy składać pisemnie w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Kutnie, ul. Kościuszki 16, drogą elektroniczną na adres mailowy: organizacje@powiatkutno.eu oraz listownie na adres Starostwa Powiatowego w Kutnie, ul. Kościuszki 16, 99-320 Kutno, do dnia 23.01.2019 r.


OFTERA


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.