Zgłoś uwagi do oferty realizacji zadania publicznego - Spotkanie z reżyserem Krzysztofem Zanussim

2018-06-08

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 poz. 450, 650, 723) z późniejszymi zmianami na realizację zadania publicznego pt.: Spotkanie z reżyserem Krzysztofem Zanussim w ramach projektu Książka Kamera Akcja.

W dniu 07.06.2018 r. do Starostwa Powiatowego w Kutnie wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Biblioteki w Kutnie; KRS: 0000659674 na realizację zadania publicznego z dziedziny kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego p.: Spotkanie z reżyserem Krzysztofem Zanussim w ramach projektu Książka Kamera Akcja.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce organizacje pozarządowe, na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Kutnie oraz na stronie internetowej www.powiatkutno.eu .

Zgodnie z art. 19a ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U .z 2018r. poz. 450, 650, 723) każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy składać pisemnie w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Kutnie, ul. Kościuszki 16, drogą elektroniczną na adres mailowy: pelnomocnik.organizacje@powiatkutno.eu oraz listownie na adres Starostwa Powiatowego w Kutnie, ul. Kościuszki 16, 99-320 Kutno, do dnia 14.06.2018 r.

TREŚĆ OFERTY


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.