Zgłoś uwagi do oferty realizacji zadań publicznych

2017-04-28

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późniejszymi zmianami) na realizację zadania publicznego pt.

VI finał Międzyszkolnego Konkursu Historycznego: PATRON ZNANY CZY NIEZNANY? Genarał Jan Henryk Dąbrowski i jego czasy ".
W dniu 26.04.2017 do Starostwa Powiatowego w Kutnie wpłynęła oferta złożona przez Kutnowskie Towarzystwo Historyczne z siedzibą w Kutnie, pl. Piłsudskiego 20, KRS: 0000376545 na realizację zadania publicznego w zakresie nauka, edukacja , oświata, wychowanie pn.:

VI finał Międzyszkolnego Konkursu Historycznego: PATRON ZNANY CZY NIEZNANY? Genarał Jan Henryk Dąbrowski i jego czasy ".

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późniejszymi zmianami) każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy składać pisemnie w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Kutnie w Starostwie Powiatowym w Kutnie, ul. Kościuszjki 16, drogą elektroniczną na adres mailowy : pelnomocnik.organizacje@powiatkutno.eu oraz listownie na adres Starostwa Powiatowego w Kutnie, ul. Kościuszki 16, 99 – 300 Kutno, do dnia 07 maja 2016 r.W załączeniu :

OFERTA


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późniejszymi zmianami) na realizację zadania publicznego pt. Letni salon artystyczny na zamku w Oporowie


W dniu 26.04.2017 do Starostwa Powiatowego w Kutnie wpłynęła oferta złożona przez Kutnowskie Towarzystwo Historyczne z siedzibą w Kutnie, pl. Piłsudskiego 20, KRS: 0000376545 na realizację zadania publicznego w zakresie nauka, edukacja , oświata, wychowanie pn.:

Letni salon artystyczny na zamku w Oporowie ".

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późniejszymi zmianami) każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy składać pisemnie w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Kutnie w w Starostwie Powiatowym w Kutnie, ul. Kościuszjki 16, drogą elektroniczną na adres mailowy : pelnomocnik.organizacje@powiatkutno.eu oraz listownie na adres Starostwa Powiatowego w Kutnie, ul. Kościuszki 16, 99 – 300 Kutno, do dnia 07 maja 2016 r.W załączeniu :

OFERTA


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późniejszymi zmianami) na realizację zadania publicznego pt. Młodziezowy Konkurs Wiedzy Morskiej PN "Polska Marynarka Wojenna a Historia Wybrzeża Polskiego"


W dniu 21.04.2017 do Starostwa Powiatowego w Kutnie wpłynęła oferta złożona przez Lige Obraony Kraju Zarząd Powiatowy w Kutnie, z siedzibą w Kutnie, Warszawskie Przedmieście 26, KRS: 00008618 na realizację zadania publicznego w zakresie nauka, edukacja , oświata, wychowanie pn.:

Młodziezowy Konkurs Wiedzy Morskiej PN "Polska Marynarka Wojenna a Historia Wybrzeża Polskiego"

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późniejszymi zmianami) każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy składać pisemnie w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Kutnie w w Starostwie Powiatowym w Kutnie, ul. Kościuszjki 16, drogą elektroniczną na adres mailowy : pelnomocnik.organizacje@powiatkutno.eu oraz listownie na adres Starostwa Powiatowego w Kutnie, ul. Kościuszki 16, 99 – 300 Kutno, do dnia 07 maja 2016 r.W załączeniu :

OFERTAZamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce organizacje pozarządowe, na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Kutnie


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.