Zgłoś uwagi do oferty - „Mój trening z SALOS RÓŻA KUTNO” – organizacja zajęć pozalekcyjnych w piłce siatkowej dziewcząt ze szkoły podstawowej

2020-02-06

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570 i 2020) na realizację zadania publicznego pn. Mój trening z SALOS RÓŻA KUTNO” – organizacja zajęć pozalekcyjnych w piłce siatkowej dziewcząt ze szkoły podstawowej.

W dniu 3.02.2020 r. do Starostwa Powiatowego w Kutnie wpłynęła oferta złożona przez STOWARZYSZENIE LOKALNE Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS „RÓŻA KUTNO” z siedzibą w Woźniakowie, Ewidencja stowarzyszeń kultury fizycznej prowadzone przez Starostę Kutnowskiego nr 8: Numer decyzji: ES. 4141/1/2004 z dnia 05.01.2004 roku, wyciąg z ewidencji z dnia 10 grudnia 2019 r. na realizację zadania publicznego w zakresie: Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, pn. „Mój trening z SALOS RÓŻA KUTNO” – organizacja zajęć pozalekcyjnych w piłce siatkowej dziewcząt ze szkoły podstawowej

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce organizacje pozarządowe, na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Kutnie oraz na stronie internetowej www.powiatkutno.eu .

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz.688, 1570 i 2020) każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy składać pisemnie w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Kutnie, ul. Kościuszki 16, drogą elektroniczną na adres mailowy: organizacje@powiatkutno.eu oraz listownie na adres Starostwa Powiatowego w Kutnie, ul. Kościuszki 16, 99-300 Kutno, do dnia 13.02.2020 r.

OFERTA - tutaj https://bip.powiatkutno.eu/dokumenty/11506


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.