Zgłoś uwagi do oferty - IV Letnie Spotkania Kombatanckie

2018-07-31

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 poz. 450, 650, 723) z późniejszymi zmianami na realizację zadania publicznego pt.: IV Letnie Spotkania Kombatanckie w 100-lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

W dniu 27.07.2018 r. do Starostwa Powiatowego w Kutnie wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Clonovia, Klonowiec Stary 6, 99-306 Łanięta; KRS: 0000286897 na realizację zadania publicznego z dziedziny Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pn.: IV Letnie Spotkania Kombatanckie w 100-lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce organizacje pozarządowe, na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Kutnie oraz na stronie internetowej www.powiatkutno.eu .

Zgodnie z art. 19 a ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz.450, 650, 723) każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy składać pisemnie w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Kutnie, ul. Kościuszki 16, drogą elektroniczną na adres mailowy: pelnomocnik.organizacje@powiatkutno.eu oraz listownie na adres Starostwa Powiatowego w Kutnie, ul. Kościuszki 16, 99-320 Kutno, do dnia 07.08.2018 r.

OFERTA


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.