Zgłoś uwagi do oferty - "Filmowy zawrót głowy"

2019-10-07

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 poz. 688 i 1570) na realizację zadania publicznego pt.: Filmowy zawrót głowy.

W dniu 03.10.2019 r. do Starostwa Powiatowego w Kutnie wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej i Twórczej Młodzieży, KRS: 0000318361 na realizację zadania publicznego w zakresie Kutltury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. Filmowy zawrót głowy.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce organizacje pozarządowe, na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Kutnie oraz na stronie internetowej www.powiatkutno.eu .

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 poz. 688 i 1570) każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy składać pisemnie w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Kutnie, ul. Kościuszki 16, drogą elektroniczną na adres mailowy: organizacje@powiatkutno.eu oraz listownie na adres Starostwa Powiatowego w Kutnie, ul. Kościuszki 16, 99-300 Kutno, do dnia 15.10.2019 r.

OGŁOSZENIE - OFERTA - https://bip.powiatkutno.eu/dokumenty/11211


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.