Zgłoś uwagi do ofert ze 100-leciem Niepodległości w tle

2018-06-06

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 poz. 450, 650, 723i) na realizację zadania publicznego pt.

"100-lecie Odzyskanie Niepodległości – reprezentacja Starostwa Powiatowego w Kutnie w Szarży Ułańskiej pod Krojantami"


W dniu 01.06.2018r. do Starostwa Powiatowego w Kutnie wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Clonovia, Klonowiec Stary 6, 99-306 Łanięta; KRS: 0000286897 na realizację zadania publicznego z dziedziny Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn.:

100-lecie Odzyskanie Niepodległości – reprezentacja Starostwa Powiatowego w Kutnie w Szarży Ułańskiej pod Krojantami"

Zgodnie z art. 19a ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U .z 2018r. poz.450, 650, 723) każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy składać pisemnie w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Kutnie,ul. Kościuszki 16, drogą elektroniczną na adres mailowy: pełnomocnik.organizacje@powiatkutno.eu oraz listownie na adres Starostwa Powiatowego w Kutnie, ul. Kościuszki 16, 99-320 Kutno, do dnia 12.06.2018r.


W załączeniu :

OFERTA


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 poz. 450, 650, 723) z późniejszymi zmianami na realizację zadania publicznego pt.: KLUB DLA MŁODZIEŻY ZAGROŻONEJ MARGINALIZACJĄ – ŻYWY POMNIK NA 100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI

W dniu 04.06.2018r. do Starostwa Powiatowego w Kutnie wpłynęła oferta złożona przez Oratorium im. Bł. Michała Rua, 99-300 Kutno, Woźniaków 56 KRS: 0000207384 na realizację zadania publicznego z dziedziny Edukacji, oświaty i wychowania pn.:

KLUB DLA MŁODZIEŻY ZAGROŻONEJ MARGINALIZACJĄ – ŻYWY POMNIK NA 100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI"

Zgodnie z art. 19a ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U .z 2018r. poz.450, 650, 723) każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy składać pisemnie w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Kutnie, ul. Kościuszki 16, drogą elektroniczną na adres mailowy: pełnomocnik.organizacje@powiatkutno.eu oraz listownie na adres Starostwa Powiatowego w Kutnie, ul. Kościuszki 16, 99-320 Kutno, do dnia 12.06.2018r.W załączeniu :

OFERTA


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 poz. 450, 650, 723) z późniejszymi zmianami na realizację zadania publicznego pt.: KURS PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ „Z BIAŁO-CZERWONĄ DLA RATOWANIA ŻYCIA” W 100-LECIE NIEPODLEGŁEJ


W dniu 04.06.2018r. do Starostwa Powiatowego w Kutnie wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS „Róża Kutno” w Woźniakowie , Ewidencja stowarzyszeń kultury fizycznej prowadzone przez Starostę Kutnowskiego nr 8: Numer decyzji: ES. 4141/1/2004 na realizację zadania publicznego z dziedziny Edukacji, oświaty i wychowania pn.:

KURS PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ „Z BIAŁO-CZERWONĄ DLA RATOWANIA ŻYCIA” W 100-LECIE NIEPODLEGŁEJ

Zgodnie z art. 19a ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U .z 2018r. poz.450, 650, 723) każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy składać pisemnie w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Kutnie, ul. Kościuszki 16, drogą elektroniczną na adres mailowy: pełnomocnik.organizacje@powiatkutno.eu oraz listownie na adres Starostwa Powiatowego w Kutnie, ul. Kościuszki 16, 99-320 Kutno, do dnia 12.06.2018r.


W załączeniu :

OFERTAZamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce organizacje pozarządowe, na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Kutnie


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.