Zgłoś uwagi do ofert realizacji zadań publicznych

2017-05-17

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późniejszymi zmianami) na realizację zadania publicznego pn. „Trupa Teatralna po Powiecie Kutnowskim”

W dniu 16.05.2017 r. do Starostwa Powiatowego w Kutnie wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przystań” z siedzibą w Kutnie, ul. Wyszyńskiego 11; KRS: 0000417943 na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Trupa Teatralna po Powiecie Kutnowskim”

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce organizacje pozarządowe, na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Kutnie oraz na stronie internetowej www.powiatkutno.eu

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późniejszymi zmianami) każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy składać pisemnie w Kancelarii w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Kutnie, ul. Kościuszki 16, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: pełnomocnik.organizacje@powiatkutno.eu oraz listownie na adres Starostwa Powiatowego w Kutnie, ul. Kościuszki 16, 99-300 Kutno, do dnia 24.05.2017 r.

w załączeniu:

OFERTA


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późniejszymi zmianami) na realizację zadania publicznego pn. Akcja „Czad i Ogień”

W dniu 15.05.2017 r. do Starostwa Powiatowego w Kutnie wpłynęła oferta złożona przez OSP „Dąbrowszczak” z siedzibą w Kutnie, ul. Dąbrowskiego 1; KRS: 0000386823 na realizację zadania publicznego w zakresie w edukacji, oświaty i wychowania pn. Akcja „Czad i Ogień”.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce organizacje pozarządowe, na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Kutnie oraz na stronie internetowej www.powiatkutno.eu

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późniejszymi zmianami) każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy składać pisemnie w Kancelarii w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Kutnie, ul. Kościuszki 16, drogą elektroniczną na adres e-mailowy: pełnomocnik.organizacje@powiatkutno.eu oraz listownie na adres Starostwa Powiatowego w Kutnie, ul. Kościuszki 16, 99-300 Kutno, do dnia 24.05.2017 r.

w załączeniu:

OFERTA


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.