Zgłoś kandydata do komisji konkursowych

2019-03-01

ZAPROSZENIE

Zarząd Powiatu w Kutnie

zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723, 1365, z 2019 r. poz. 37) do zgłaszania kandydatów na przedstawicieli do komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w następujących zakresach:


1. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

2. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania

3. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu


Kandydatów można zgłaszać na karcie zgłoszenia kandydata na przedstawiciela do komisji konkursowej w terminie do dnia 11 marca 2019 r. pocztą elektroniczną na adres: organizacje@powiatkutno.eu lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Kutnie, Wydział Edukacji , Kultury i Sportu , ul. Kościuszki 16, 99 – 300 Kutno a także osobiście w kancelarii Starostwa Powiatowego w Kutnie, ul. Kościuszki 16.


W pracach komisji nie mogą brać udziału osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorące udział w konkursie.


W przypadku większej ilości zgłoszeń wybór osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art., 3 ust. 3 uprzednio przywoływanej ustawy, zostanie przeprowadzony w drodze losowania.


W przypadku braku zgłoszeń komisja konkursowa działać będzie bez udziału przedstawicieli wskazanych przez podmioty uprawnione do zgłaszania kandydatów na przedstawicieli do komisji konkursowej (art. 15 ust. 2da. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723, 1365, z 2019 r. poz. 37).


Wzór karty zgłoszenia kandydata na przedstawiciela do komisji konkursowej dostępny jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kutnie www.powiatkutno.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej (wejście przez stronę: www.powiatkutno.eu zakładka organizacje pozarządowe katalog wzory dokumentów w sprawie realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządowe katalog wzory dokumentów w sprawie realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządowe).

ZGŁOSZENIE

OŚWIADCZENIE


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.