Zgłoś kadydata do komisji konkursowej (2020)

2020-03-10

ZAPROSZENIE

Zarząd Powiatu w Kutnie zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570, Dz. U. z 2020 poz. 284) do zgłaszania kandydatów na przedstawicieli do komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w następujących zakresach:


1. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

2. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania

3. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu


Kandydatów można zgłaszać na karcie zgłoszenia kandydata na przedstawiciela do komisji konkursowej w terminie do dnia 20 marca 2020 r. pocztą elektroniczną na adres: organizacje@powiatkutno.eu lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Kutnie, Wydział Edukacji , Kultury i Sportu , ul. Kościuszki 16, 99 – 300 Kutno a także osobiście w kancelarii Starostwa Powiatowego w Kutnie, ul. Kościuszki 16.

W pracach komisji nie mogą brać udziału osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorące udział w konkursie.

W przypadku większej ilości zgłoszeń wybór osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art., 3 ust. 3 uprzednio przywoływanej ustawy, zostanie przeprowadzony w drodze losowania.

W przypadku braku zgłoszeń komisja konkursowa działać będzie bez udziału przedstawicieli wskazanych przez podmioty uprawnione do zgłaszania kandydatów na przedstawicieli do komisji konkursowej art. 15 ust. 2da. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570, Dz. U. z 2020 poz. 284).
Wzór karty zgłoszenia kandydata na przedstawiciela do komisji konkursowej dostępny jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kutnie www.powiatkutno.eu (organizacje pozarządowe, aktualności) w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka: organizacje pozarządowe, katalog: wzory dokumentów w sprawie realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządowe).

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA - https://bip.powiatkutno.eu/dokumenty/11564

OŚWIADCZENIE KANDYDATA - https://bip.powiatkutno.eu/dokumenty/11565


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.