Zawiadomienie w sprawie wspólnoty gruntowej wsi Nowe Ktery

2018-06-11

---------------- ZAWIADOMIENIE -------------------------

W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji, o której mowa w art.8a ust. 4 Ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 703) ustalającej, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową wsi Nowe Ktery (Ktery B), informuję, iż zgromadzony materiał dowodowy daje podstawę do wydania merytorycznej decyzji w przedmiotowej sprawie. Jednocześnie informuję, iż od chwili podania do publicznej wiadomości ostatniego pisma w sprawie nie odnaleziono żadnych nowych dokumentów, które mogłoby służyć jako dowód w sprawie.

Wobec powyższego, na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. – Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 ze zmianami), zawiadamiam strony o możliwości ewentualnego zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją oraz do wypowiedzenia się w sprawie przed jej ostatecznym rozstrzygnięciem, w terminie do dnia 5 lipca 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Kutnie, Referacie Gospodarki Nieruchomościami, ul. Królowej Jadwigi 7 (pokój nr 12).

Z uwagi na konieczność umożliwienia stronom realizacji ich uprawnień wynikających z w/w art. 10 KPA, stosownie do art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, wyznacza się nowy termin wydania decyzji w sprawie – do dnia 31 lipca 2018 r.


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.