Zawiadomienie o posiedzeniu XXIII SESJI RADY POWIATU W KUTNIE

2016-05-06

Zawiadamiamy, że w dniu 18 maja 2016 roku o godz. 10:00

w Kutnie, ul. Kościuszki 16, odbędzie się

XXIII SESJA RADY POWIATU W KUTNIE

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Złożenie ślubowania przez Radną Panią Ewę Ściślewską.
  3. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie za rok 2015 wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2016.
  4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany Uchwały Nr 116/XX/16 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2016,

b) przyjęcia „oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla Powiatu Kutnowskiego”,

c) zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2016 – 2019,

d) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2016 rok,

e) wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod firmą: „Kutnowski Szpital Samorządowy” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Kutnie, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym,

f) przekazania zadania własnego Powiatu Kutnowskiego dotyczącego utrzymania zieleni przydrożnej – koszenia poboczy dróg powiatowych w roku 2016, następującym Gminom: Dąbrowice, Żychlin, Łanięta, Krzyżanów, Bedlno, Strzelce, Nowe Ostrowy,

g) wyrażenia zgody na powierzenie prowadzenia zadań publicznych
w przedmiocie organizowania współzawodnictwa sportowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu kutnowskiego.

  1. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu w Kutnie oraz Starosty Kutnowskiego i Zarządu Powiatu w Kutnie o działaniach w okresie międzysesyjnym.
  2. Interpelacje i zapytania.
  3. Sprawy różne.
  4. Zakończenie obrad.

Z materiałami zainteresowani mogą się zapoznać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http:IIwww.bip.kutno.pl/dokumenty/menu/57

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 roku poz. 1445 i 1890) niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia z pracy na czas trwania posiedzenia


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.