Zawiadomienie o posiedzeniu XVI SESJI RADY POWIATU W KUTNIE

2015-11-17

Dnia 30 listopada 2015 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Kutnie odbędzie się posiedzenie XVI Sesji Rady Powiatu w Kutnie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Podjęcie uchwał w sprawie;
a) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2015 rok,
b) zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2015-2018,
c) zmiany uchwały nr 41/VIII/15 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 17 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2015,
d) uchwalenia Programu współpracy Powiatu Kutnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok,
e) ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę Kutnowskiego,
f) określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych,
g) zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kutnie.
3. Informacja z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kutnowskiego za I półrocze 2015 roku,
4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kutnowskiego za rok szkolny 2014/2015,
w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych, z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty,
5. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych,
6. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Powiatu w Kutnie Nr XI z dnia 24.06.2015 roku, Nr XII z dnia 9.07.2015 roku, Nr XIII z dnia 16.07.2015 roku i 26.08.2015 roku, Nr XIV z dnia 28.08.2015 roku
i 30.09.2015 roku oraz Nr XV z dnia 23.10. 2015 roku.
7. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu w Kutnie oraz Starosty Kutnowskiego i Zarządu Powiatu w Kutnie o działaniach w okresie międzysesyjnym.
8. Interpelacje i zapytania.
9. Sprawy różne.
10. Zakończenie obrad.


Z materiałami zainteresowani mogą się zapoznać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http: www.bip.kutno.pl/dokumenty/menu/57

Zawiadomienie o posiedzeniu XV Sesji Rady Powiatu w Kutnie.


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.