Zarząd Powiatu Kutnowskiego ogłasza otwarte konkursy

2021-03-24

ZARZĄD POWIATU KUTNOWSKIEGO

OGŁASZA OTWARTE KONKURSY OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU

  1. I. KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rodzaje wspieranych zadań:

1) Wspieranie inicjatyw polegających na ochronie i opiece nad dobrami kulturowymi
i zabytkami w powiacie kutnowskim;

2) Promowanie postaw patriotycznych i wzorców obywatelskich poprzez upowszechnianie wiedzy historycznej i znajomości lokalnego oraz ogólnopolskiego dziedzictwa kulturowego;

3) Organizacja i wspieranie imprez kulturalnych i artystycznych o zasięgu ponadgminnym, nawiązujących swoją tematyką do historii, tradycji i dziedzictwa powiatu kutnowskiego;

  1. II. NAUKA, EDUKACJA, OŚWIATA, WYCHOWANIE

Rodzaje wspieranych zadań:

1) Promocja osiągnięć dzieci i młodzieży poprzez organizowanie festiwali, konkursów, przeglądów, wystaw i olimpiad;

2) Wspieranie publikacji dotyczących powiatu kutnowskiego;

3) Promocja oraz wspieranie inicjatyw zmierzających do zwiększania świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu kutnowskiego;

4) Wspieranie działań edukacyjno-psychologicznych w związku z pandemią COVID-19 dla dzieci, młodzieży i rodzin w powiacie kutnowskim

  1. III. WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Rodzaje wspieranych zadań:

1) Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców dla mieszkańców powiatu kutnowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży;

2) Wspieranie prowadzenia cyklicznych zajęć sportowych dla dzieci i dorosłych;

UCHWAŁA / OGŁOSZENIE - https://bip.powiatkutno.eu/dokumenty/5410


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.