Zaproszenie do wzięcia udziału w Komisji Konkursowej

2016-11-03


Z A P R O S Z E N I E


Zarząd Powiatu w Kutnie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do zgłaszania kandydatów na przedstawicieli do Komisji Konkursowej w sprawie opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa poprzez:

Prowadzenie 2 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 r.

Kandydatów można zgłaszać na karcie zgłoszenia kandydata na przedstawiciela do komisji konkursowej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 listopada 2016 r.

  • w drodze korespondencji elektronicznej wysłanej na adres: oswiata@powiatkutno.eu ,
  • pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Kutnie, Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, ul. Kościuszki 16, 99 – 300 Kutno
  • lub osobiście w Starostwie Powiatowym w Kutnie, adres jak wyżej.

W pracach komisji nie mogą brać udziału osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uczestniczące w danym konkursie.

W przypadku większej ilości zgłoszeń wybór osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 uprzednio przywoływanej ustawy zostanie przeprowadzony w drodze losowania.

W przypadku braku zgłoszeń komisja konkursowa działać będzie bez udziału przedstawicieli wskazanych przez podmioty uprawnione do zgłaszania kandydatów na przedstawicieli do komisji konkursowej.

Wzór karty zgłoszenia kandydata na przedstawiciela do komisji konkursowej

ZAPROSZENIE


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.