Zaproponuj Kandydata do Komisji Konkursowej !

2018-02-23

Zarząd Powiatu w Kutnie zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) do zgłaszania kandydatów na przedstawicieli do komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w następujących zakresach:

  1. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania
  2. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  3. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Kandydatów można zgłaszać na karcie zgłoszenia kandydata na przedstawiciela do komisji konkursowej w terminie do dnia 28 lutego 2018r. pocztą elektroniczną na adres: pełnomocnik.organizacje@powiatkutno.eu lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Kutnie, Wydział Zarządu Rozwoju i Promocji Powiatu, ul. Kościuszki 16, 99 – 300 Kutno a także osobiście w kancelarii Starostwa Powiatowego w Kutnie, ul. Kościuszki 16.

W pracach komisji nie mogą brać udziału osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , biorące udział w konkursie.

W przypadku większej ilości zgłoszeń wybór osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art., 3 ust. 3 uprzednio przywoływanej ustawy, zostanie przeprowadzony w drodze losowania.

W przypadku braku zgłoszeń komisja konkursowa działać będzie bez udziału przedstawicieli wskazanych przez podmioty uprawnione do zgłaszania kandydatów na przedstawicieli do komisji konkursowej (art. 15 ust. 2da. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn.. zm.).

Wzór karty zgłoszenia kandydata na przedstawiciela do komisji konkursowej dostępny jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kutnie http://www.powiatkutno.eu/organizacje_pozarzadowe , w Biuletynie Informacji Publicznej (wejście przez stronę: www.powiatkutno.eu zakładka organizacje pozarządowe katalog wzory dokumentów w sprawie realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządowe katalog wzory dokumentów w sprawie realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządowe) .


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.