Zapraszamy na spotkanie o charakterze szkoleniowo-informacyjnym dla organizacji pozarządowych

2019-08-14

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w Kutnie informuje, że w dniu 23 sierpnia 2019 roku o godz. 12.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kutnie ul. Kościuszki 16 na dużej sali konferencyjnej odbędzie się spotkanie o charakterze szkoleniowo-informacyjnym dla organizacji pozarządowych.

Szkolenie poprowadzi m.in. Artur Gluziński – wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec w zakresie współpracy samorządu i organizacji pozarządowych oraz udzielania dotacji na realizację zadań publicznych. Autor książki „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Powołany przez Ministra Rozwoju Regionalnego na eksperta do oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007 – 2013. Uczestnik w ocenie projektów składanych w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Specjalista w zakresie współpracy administracji publicznej organizacjami pozarządowymi.

Stała współpraca z organami administracji publicznej: m. in. Ministerstwem Obrony Narodowej, Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Regionalną Izbą Obrachunkową w Katowicach i Poznaniu, Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim, Śląskim Urzędem Wojewódzkim, Urzędami Marszałkowskimi (woj. lubuskie, zachodniopomorskie, śląskie, podkarpackie, opolskie) licznymi urzędami miast i gmin oraz starostwami powiatowymi.

Zakres spotkania: przekazywanie i rozliczanie dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; zmiany druków ofert, umów i sprawozdań; pierwsze doświadczenia zlecania zadań według znowelizowanych druków ofert, umów i sprawozdań.

 1. Procedura zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym:

– powiązanie z budżetem i innymi uchwałami (program współpracy),

– zadania roczne i wieloletnie.

 1. Kto może uczestniczyć w otwartym konkursie ofert. Nowe koła gospodyń wiejskich a uczestnictwo w konkursie.
 2. Terminy ogłoszenia konkursów, konkurs na projekcie budżetu.
 3. Ogłoszenie konkursowe – wyróżniki samorządu – wkład własny rzeczowy, osobowy i finansowy. Określenie zasad przesuwania środków w zadaniu.
 4. Nowe druki ofert – termin stosowania, zasady określania rezultatów, przykłady rezultatów.
 5. Jakie wydatki mogą być finansowane z dotacji.
 6. Elementy umowy realizacji zadania. Ramowy charakter umowy i jego korelacja z ofertą i umową realizacji zadania.
 7. Zasady przekazywania dotacji: jednorazowy przelew i transze w ramach zadania –terminy.
 8. Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem.
 9. Przesunięcia między pozycjami kosztorysu, zwiększenie wkładu własnego i aneksy do umowy.
 10. Obowiązki informacyjne organizacji korzystającej z dotacji.
 11. Ponoszenie wydatków zgodnie z okresem realizacji zadania.
 12. Rozliczenie środków: dokumentowanie wkładu własnego osobowego – przykłady dokumentów.
 13. Rozliczenie rezultatów: udokumentowanie i mierzenie rezultatów – przykłady.
 14. Jak postępować w przypadku nie osiągnięcia założonych rezultatów.
 15. Niewykorzystanie dotacji i wkładu własnego – zapisy umowy a rozliczenie środków.
 16. Prowadzenie dokumentacji księgowo-finansowej – dokumentowanie poniesionych wydatków, rozliczenie odsetek, zasady opisu faktur.
 17. W jakich przypadkach należy rozwiązać umowę – konsekwencje dla organizacji realizującej zadanie, decyzja o zwrot dotacji, postępowanie, wyliczenie zwrotu.
 18. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego – rozliczenie środków.
 19. Kontrola realizacji zadania publicznego – terminy, kto przeprowadza kontrole, zakres kontroli, dokumenty.
 20. Zwrot dotacji.
 21. Małe granty – nowe druki oferty i sprawozdania.


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.