XXVII Sesja Rady Powiatu Kutnowskiego (27.01.2021)

2021-01-18

27 stycznia 2021 roku o godz: 9:00 odbędzie się

XXVII Sesja Rady Powiatu Kutnowskiego

zwołana w zdalnym trybie obradowania – wideokonferencji przy wykorzystaniu platformy ZOOM.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2021 -2037,

3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kutnowskiego na 2021 rok,

a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,

c) odczytanie opinii komisji stałych Rady Powiatu a w szczególności ostatecznej opinii komisji właściwej do spraw budżetu o projekcie uchwały budżetowej,

d) przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu do wniosków zawartych w opiniach komisji stałych,

e) przedstawienie ewentualnych autopoprawek Zarządu Powiatu do projektu uchwały budżetowej,

f) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,

g) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) przekazania zadania własnego Powiatu Kutnowskiego dotyczącego zimowego utrzymania dróg powiatowych w zakresie ich odśnieżania w sezonie zimowym 2020 – 2021, następującym Gminom: Żychlin, Nowe Ostrowy, Oporów, Krzyżanów, Bedlno, Dąbrowice, Strzelce i Łanięta,

b) przekazania Gminie Krzyżanów zadania w zakresie zarządzania drogą powiatową Nr 2514E,

c) ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z drogi na obszarze powiatu kutnowskiego i przechowywanie tych pojazdów na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę Kutnowskiego oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu,

d) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej (lokalu mieszkalnego) stanowiącego własność Powiatu Kutnowskiego oraz na udzielenie bonifikaty,

e) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej (lokalu mieszkalnego) stanowiącego własność Powiatu Kutnowskiego oraz na udzielenie bonifikaty,

f) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowej (lokalu mieszkalnego) stanowiącego własność Powiatu Kutnowskiego oraz na udzielenie bonifikaty,

g) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Polskich Kolei Państwowych Spółki Akcyjnej, prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa wraz z prawem własności nawierzchni drogowej oraz na obciążenie jej ograniczonym prawem rzeczowym.

5. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych.

6. Przedstawienie sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Powiatu Kutnowskiego za 2019 rok.

7. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Powiatu Kutnowskiego Nr XXII z dnia 26 sierpnia 2020 roku oraz Nr XXIII z dnia 30 września 2020 roku,

8. . Informacja Starosty Kutnowskiego o działaniach w okresie międzysesyjnym.

9. Interpelacje i zapytania.

10. Sprawy różne.

11. Zakończenie obrad.


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.