XXI Nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu Kutnowskiego 30.06.2020

2020-06-24

Działając na podstawie art. 15 zzx ust.1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, 567, 568, 695 i 875) oraz z art. 15 ust.7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920) zarządzam na dzień 30 czerwca 2020 roku o godz: 900 XXI Nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu Kutnowskiego zwołaną w zdalnym trybie obradowania – wideokonferencji przy wykorzystaniu platformy ZOOM.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2.Podjęcie uchwał w sprawie :

a) zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kutnowskiego na lata 2020-2024,

b) wprowadzenie zmian w budżecie powiatu kutnowskiego na 2020 rok,

c) przekazania Gminie Krzyżanów zadania w zakresie zarządzania drogą powiatową Nr 2112E,

d) delegowania dwóch radnych Rady Powiatu Kutnowskiego na funkcję członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

3. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Kutnowskiego z realizacji Programu współpracy Powiatu Kutnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2019 rok.

4. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu kutnowskiego za 2019 rok.

5. Zakończenie obrad.


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.