Wyniki otwartego konkursu ofert 2018

2018-03-23

ZARZĄD POWIATU W KUTNIE

ogłasza wyniki otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu:

-> edukacji, oświaty, wychowania

-> kultury fizycznej i sportu


-> kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku

Zarząd Powiatu Kutnowskiego ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku.

Rodzaj zadania

Oferent

Tytuł zadania

Koszt zadania

Kwota wnioskowana

Wysokość przyznanych środków

Zadanie 1

Organizacja i prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży
z terenu powiatu kutnowskiego.

Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS
„Róża Kutno”

Organizacja i prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu kutnowskiego

22 500,00

12 000,00

12 000,00

Fundacja Piotra Reissa

Treningi piłkarskie oraz udział
w rozgrywkach wewnętrznych

9 650,00

5 600,00

0,00

Fundacja Abi

Akademia Abi i Freestyle Football
w kutnowskim powiecie

19 650,00

12 000,00

12 000,00

Gminny Klub Sportowy w Bedlnie

Prowadzenie specjalistycznych zajęć

bramkarskich. Szkółka bramkarska

10 550,00

6 100,00

0,00

Zadanie 2

Organizacja imprez sportowych
i rekreacyjnych przyczyniających się do masowego uczestnictwa mieszkańców powiatu kutnowskiego w kulturze fizycznej

Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS
„Róża Kutno”

Organizacja imprez sportowych
i rekreacyjnych przyczyniających się do masowego uczestnictwa mieszkańców powiatu kutnowskiego w kulturze fizycznej

239 200,00

12 000,00

9 000,00

Stowarzyszenie Volley Team Żychlin

Siatkarski Dzień Niepodległości z Volley Team Żychlin

9 956,00

6 140,00

5 000,00

Stowarzyszenie Edukacyjno- Sportowe „STASZIC-KUTNO”

Indywidualne Mistrzostwa Powiatu Kutnowskiego w lekkiej atletyce dla szkół ponadgimnazjalnych

X

X

X

Stowarzyszenie Edukacyjno- Sportowe „STASZIC-KUTNO”

„XI Ogólnopolski Turniej Siatkówki Dziewcząt Szkół Ponadgimnazjalnych
o Puchar Starosty Kutnowskiego , z okazji 100-lecia Narodowego Święta
Niepodległości”

9 470,00

7 040,00

7 040,00

Fundacja Inkubator Innowacji Społecznych

Samoobrona dla kobiet - promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców powiatu kutnowskiego

19 860,00

11 880,00

0,00

Gminny Klub Sportowy w Bedlnie

Cykl imprez i turniejów rekreacyjnych pod hasłem „Mistrzowie są wśród Nas”

8 250,00

4 450,00

4 450,00

Razem:

349 086,00

77 210,00

49 490,00

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2018 roku


Zarząd Powiatu Kutnowskiego ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2018 roku.

Rodzaj zadania

Oferent

Tytuł zadania

Koszt zadania

Kwota wnioskowana

Wysokość przyznanych środków

Zadanie 1

Promocja osiągnięć dzieci i młodzieży poprzez organizowanie festiwali, konkursów, przeglądów, wystaw i olimpiad

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Żychlin

40 lat minęło jak jeden dzień…
Jubileusz Kapeli Dobrzeliniacy

9 350,00

7 850,00

6 850,00

Zadanie 2

Wspieranie publikacji dotyczących powiatu kutnowskiego

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej

Przygotowanie i publikacja „Kutnowskich Zeszytów Regionalnych” t. XXII

20 100,00

5 000,00

5 000,00

Razem:

29 450,00

12 850,00

11 850,00

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej i pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2018 roku

Zarząd powiatu Kutnowskiego ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej i pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2018 roku.

Rodzaj zadania

Oferent

Tytuł zadania

Koszt zadania

Kwota wnioskowana

Wysokość przyznanych środków

Zadanie 1

Organizacja imprez kulturalnych
i artystycznych o charakterze powiatowym , nawiązujących swoją tematyką do historii, tradycji i dziedzictwa powiatu kutnowskiego.

Stowarzyszenie Złoty Wiek

Seniorzy i niepodległość

X

X

X

Fundacja Nowoczesny Konin

„Znam zabytki mojego powiatu!”- warsztaty zabytkowej architektury sakralnej powiatu kutnowskiego dla dzieci

3 441,20

2 500,00

0,00

Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej -Stowarzyszenie

Jubileusz 50 - lecia Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej

20 950,00

12 000,00

0,00

Stowarzyszenie Pomocy „LARIS”

Kolorowe jarmarki - na 100-lecie odzyskania niepodległości

3 300,00

2 200,00

2 200,00

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Żychlin

„Festiwal Pasji – Dzieje Powiatu Kutnowskiego”

8 250,00

6 950,00

5 950,00

Fundacja Abi

I konna wyprawa orłowska przez bagna historią osnute…

11 966,00

9 800,00

8 800,00

Zadanie 2

Promowanie postaw patriotycznych
i wzorców obywatelskich poprzez upowszechnianie wiedzy historycznej
i znajomości lokalnego oraz ogólnopolskiego dziedzictwa kulturowego

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie

Polskie dzieła sceniczne na 100- lecie niepodległości państwa

30 050,00

11 575,00

6 000,00

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Kutnie „Przystań”

Dziedzictwo kulturowe poprzez dzieje ludzi zasłużonych dla powiatu kutnowskiego
w ostatnim stuleciu

7 428,00

5 604,00

5 604,00

Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej- Stowarzyszenie

Suita Spiska” – kultywowanie ginących tradycji folklorystycznych przygranicznej południowej części Polski w wykonaniu Zespołu Pieśni i tańca Ziemi kutnowskiej

42 400,00

11 900,00

6 000,00

Oratorium im. Bł. Michała Rua
w Woźniakowie

Piknik z historią dla dzieci i młodzieży

10 750,00

8 000,00

8 000,00

Zadanie nr 3

Wspieranie inicjatyw polegających na ochronie i opiece nad dobrami kulturowymi i zabytkami w powiecie kutnowskim

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej

Okrywamy zabytki powiatu kutnowskiego

10 160,00

5 350,00

5 350,00

Razem:

148 695,20

75 879,00

47 904,00


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.