Wykaz otwartych konkursów ofert na rok 2017

2017-03-14

ZARZĄD POWIATU W KUTNIE

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku


Rodzaje wspieranych zadań oraz wysokość środków przewidzianych na ich realizację:

1. Organizacja i prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu kutnowskiego

2. Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych przyczyniających sie do masowego uczestnictwa mieszkańców powiatu kutnowskiego w kulturze fizycznej.

Na wsparcie realizacji zadań, wybranych w ramach konkursu, Powiat Kutnowski zaplanował środki finansowe w wysokości:

28 375 zł

OGŁOSZENIE O KONKURSIE z zakresu kultury fizycznej i sportuZARZĄD POWIATU W KUTNIE

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie/powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty, wychowania w 2017 roku

Rodzaje wspieranych/powierzanych zadań oraz wysokość środków przewidzianych na ich realizację:

1. Wspieranie wartościowych przedsięwzięć edukacyjnych, oświatowych i wychowawczych ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz osób niepełnosprawnych.

2. Wspieranie edycji wydawnictw związanych tematycznie z powiatem kutnowskim.

Na wsparcie realizacji zadań, wybranych w ramach konkursu, Powiat Kutnowski zaplanował środki finansowe w wysokości:

22 495 zł.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE z zakresu edukacji, oświaty, wychowaniaZARZĄD POWIATU W KUTNIE

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku

Rodzaje wspieranych zadań oraz wysokość środków przewidzianych na ich realizację:

1. Organizacja imprez kulturalnych i artystycznych o charaterze powiatowym mających istotne znaczenie dla kultury, historii oraz tradycji powiatu kutnowskiego.

2. Wydarzenia o chcarterze patriotycznym przyczyniające się do podtrzymania i upowszechniania tradycji narodowej oraz pielęgnowania polskości.

3. Programowa ochrona dóbr kultury i opieka nad zabytkami w Powiecie Kutnowskim.

Na wsparcie realizacji zadań, wybranych w ramach konkursu, Powiat Kutnowski zaplanował środki finansowe w wysokości:

25 241 zł.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE z zakresu kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego


Kontakt:

Pełnomocnik Starosty ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Pani Barbara Znajewska-Tomczak

ul. Królowej Jadwigi 7, pokój nr 52;

tel. 024 355 47 86; e-mail: pelnomocnik.organizacje@powiatkutno.eu

DO POBRANIA

1. Oferta realizacji zadania publicznego

2. Ramowy wzór wypełnienia oferty

3. Jak opisywać faktury – wzór

4. Wzór oświadczenia o pracy społecznej


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.