Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kutnowskiego przeznaczonej do oddania w użyczenie (gm. Krzyżanów)

2019-05-24

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

stanowiącej własność Powiatu Kutnowskiego,

przeznaczonej do oddania w użyczenie

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2204 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Kutnowskiego ogłasza co następuje:


I. Z powiatowego zasobu nieruchomości przeznaczony został do oddania w użyczenie na rzecz Gminy Krzyżanów teren o powierzchni 5 m2 (zakreskowane pole na załączniku graficznym) stanowiący część nieruchomości będącej własnością Powiatu Kutnowskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 53 o pow. 0,76 ha, uregulowanej w KW nr LD1K/00041248/1, położonej w gminie Krzyżanów, obręb Wyręby Siemienickie, na czas nieoznaczony.


II. Opis nieruchomości:

Działka nr 53 o pow. 0,76 ha położona w gminie Krzyżanów, obręb Wyręby Siemienickie, stanowi część pasa drogi powiatowej nr 2162E Wały – Siemienice, nawierzchnia z masy bitumicznej.


III. Z informacji znak KI.6727.40.2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. wynika, iż zgodnie Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krzyżanów zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Krzyżanów Nr IX/53/03 opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 277 poz. 2445 z dnia 8 października 2003 roku działka nr 53 o pow. 0,76 ha położona w obrębie Wyręby Siemienickie, gmina Krzyżanów oznaczona jest w planie symbolem KZ – Ulice i drogi zbiorcze.

W/w działka nie znajduje się w strefie, co do której została podjęta przez Radę Gminy uchwała o ustanowieniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji zastrzegająca prawo pierwokupu na rzecz Gminy oraz na ww. nieruchomości nie ustanowiono Specjalnej Sfery Rewitalizacji zgodnie z ustawą z dnia 9 października o rewitalizacji ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 ze zm.).


IV. W okresie od dnia 24 maja 2019 r. do dnia 17 czerwca 2019 r. niniejszy wykaz:

- został wywieszony na tablicach ogłoszeń w siedzibach Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Kościuszki 16 w Kutnie i przy ul. Królowej Jadwigi 7 w Kutnie (w Referacie Gospodarki Nieruchomościami),

- został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kutnie, na stronie internetowej (www.powiatkutno.eu).

MAPA


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.