WYKAZ NIERUCHOMOŚCI stanowiących własność Powiatu Kutnowskiego, przeznaczonych do sprzedaży (gm. Krzyżanó/Wały)

2021-03-18

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

stanowiących własność Powiatu Kutnowskiego,

przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zmianami) Zarząd Powiatu Kutnowskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych (lokale mieszkalne), stanowiących własność Powiatu Kutnowskiego:

Nr lokalu

Oznaczenie
w ewidencji gruntów

Powierzchnia lokalu (pomieszczenie przynależne)

Udział w nieruchomości wspólnej

Opis lokalu

Cena nieruchomości
ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym

Uchwała Rady Powiatu Kutnowskiego w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowych oraz na udzielnie bonifikaty

2

264/4 o pow. 0,4790 ha

58,42 m2 +
(5,37 m2)

6379/20853

Lokal składa się z dwóch pokoi, korytarza, kuchni i pomieszczenia gospodarczego.

38 200,00 zł

(słownie: trzydzieści osiem tysięcy dwieście złotych)

166/XXVII/21 z dnia
27 stycznia 2021 r.

6

264/4 o pow. 0,4790 ha

31,37 m2 +
(9,35 m2)

4108/20853

Lokal składa się z kuchni, pokoju, przedpokoju oraz pomieszczenia gospodarczego.

20 480,00 zł

(słownie: dwadzieścia tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych)

167/XXVII/21 z dnia
27 stycznia 2021 r.

7

264/4 o pow. 0,4790 ha

43,96 m2

4396/20853

Lokal składa się z trzech pokoi.

28 190,00 zł

(słownie: dwadzieścia osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych)

168/XXVII/21 z dnia
27 stycznia 2021 r.I. Opis nieruchomości gruntowej na której usytuowany jest budynek mieszkalny wielorodzinny nr 3:

Nieruchomość gruntowa ma kształt nieregularny. Na terenie działki nr 264/4 o pow. 0,4790 ha, położonej w gminie Krzyżanów w obrębie ewidencyjnym Wały znajdują się: wolnostojący budynek mieszkalny wielorodzinny oraz budynek gospodarczy. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta LD1K/00014994/7.

II. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krzyżanów zatwierdzonym Uchwałą nr IX/53/03 przez Radę Gminy Krzyżanów z dnia 28 sierpnia 2003 r. (opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 277 poz. 2445 z dnia 08 października 2003 r.) działka nr 264/4 o pow. 0,4790 ha, położona w gminie Krzyżanów w obrębie ewidencyjnym Wały usytuowana jest na terenie oznaczonym w planie symbolem 4.MN.7 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej lub bliźniaczej małych domów mieszkalnych.

III. Osobom, które spełniają przesłanki w art. 34 ust pkt. 1, pkt. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wytypowanych do sprzedaży nieruchomości pod warunkiem, iż złożą wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

IV. Niniejszy wykaz:

- został wywieszony na tablicach ogłoszeń w siedzibach Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Kościuszki 16 w Kutnie i przy ul. Królowej Jadwigi 7 w Kutnie (w Referacie Gospodarki Nieruchomościami),

- został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kutnie oraz na stronie internetowej (www.powiatkutno.eu).


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.