Wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kutnowskiego, przeznaczonych do oddania w użyczenie

2020-05-18

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

stanowiących własność Powiatu Kutnowskiego,

przeznaczonych do oddania w użyczenie

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Kutnowskiego ogłasza co następuje:

 1. Z powiatowego zasobu nieruchomości przeznaczony został do oddania w użyczenie na rzecz Gminy Krzyżanów fragment drogi powiatowej nr 2112 E, na odcinku od granicy gm. Bedlno do drogi wojewódzkiej nr 702 tj.

Lp.

Nr działki

Pow.

Położenie

Księga wieczysta/

Tytuł prawny Powiatu Kutnowskiego

1.

166

0,24 ha

Gm. Krzyżanów,

obręb: Władysławów

Decyzja Wojewody Łódzkiego

nr GN-IV.7533.74.2020.BW z dnia 18 marca 2020 r.

2.

208/1

0,9600 ha

Gm. Krzyżanów,

obręb: Łęki Kościelne

Decyzja Wojewody Łódzkiego

nr GN-IV.7533.75.2020.BW z dnia 17 marca 2020 r.

3.

212

0,50 ha

Gm. Krzyżanów,

obręb: Łęki Kościelne

Decyzja Wojewody Łódzkiego

nr GN-IV.7533.75.2020.BW z dnia 17 marca 2020 r.

4.

218/1

2,66 ha

Gm. Krzyżanów,

obręb: Łęki Kościelne

Decyzja Wojewody Łódzkiego

nr GN-IV.7533.75.2020.BW z dnia 17 marca 2020 r.

5.

393/4

0,1518 ha

Gm. Krzyżanów,

 • obręb: Łęki Majątek

LD1K/00041249/8

6.

73/3

0,4355 ha

Gm. Krzyżanów,

 • obręb: Stefanów

Postanowienie Sądu Rejonowego w Kutnie sygn. Akt I Ns 650/01 z dnia 16 grudnia 2002 r., art. 2a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

na czas oznaczony, w terminie od dnia 1 lipca 2020 roku do dnia 31 grudnia 2021 r.

Użyczenie w/w działek następuje na potrzeby wykonania przebudowy odcinka drogi powiatowej.

II. Opis nieruchomości:

Przedmiotowe działki położone w gminie Krzyżanów stanowią część pasa drogi powiatowej nr 2112E Bedlno – Młogoszyn – Ktery (droga na wskazanym odcinku wykonana jest z nawierzchni bitumicznej).

 1. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krzyżanów zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Krzyżanów Nr IX/53/03 opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 277 poz. 2445 z dnia 8 października 2003 oraz uchwałą Nr IV/45/2015 z dnia 15 maja 2015 r. opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2463 - działki położona w gminie Krzyżanów, obręb: Władysławów, Łęki Kościelne, Łęki Majątek, Stefanów oznaczone są w planie następującymi symbolami:

Obręb: Władysławów

Dz. nr 166

pow. 0,24 ha

KZ

 • Ulice i drogi zbiorcze;
 • Teren nie znajduje się na obszarze rewitalizacji;
 • Teren nie znajduje się w specjalnej strefie rewitalizacji;

Obręb: Łęki Kościelne

Dz. nr 208/1

pow. 0,96 ha

KZ

 • Ulice i drogi zbiorcze;
 • Teren nie znajduje się na obszarze rewitalizacji;
 • Teren nie znajduje się w specjalnej strefie rewitalizacji;

Dz. nr 212

pow. 0,50 ha

KZ

 • Ulice i drogi zbiorcze;
 • Teren nie znajduje się na obszarze rewitalizacji;

Teren nie znajduje się w specjalnej strefie rewitalizacji;

Dz. nr 218/1

pow. 2,66 ha

KZ

 • Ulice i drogi zbiorcze;
 • Teren nie znajduje się na obszarze rewitalizacji;

Teren nie znajduje się w specjalnej strefie rewitalizacji;

Obręb: Łęki Majątek

Dz. nr 393/4

pow. 0,1518 ha

KZ

 • Ulice i drogi zbiorcze;
 • Teren nie znajduje się na obszarze rewitalizacji;
 • Teren nie znajduje się w specjalnej strefie rewitalizacji;

Obręb: Stefanów

Dz. nr 73/3

pow. 0,4355 ha

KZ

 • Ulice i drogi zbiorcze;
 • Teren nie znajduje się na obszarze rewitalizacji;
 • Teren nie znajduje się w specjalnej strefie rewitalizacji;

IV. Niniejszy wykaz:

- został wywieszony na tablicach ogłoszeń w siedzibach Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Kościuszki 16 w Kutnie i przy ul. Królowej Jadwigi 7 w Kutnie (w Referacie Gospodarki Nieruchomościami),

- został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kutnie oraz na stronie internetowej (www.powiatkutno.eu).


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.