Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kutnowskiego, przeznaczonej do sprzedaży (Siemianów)

2019-06-07

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

stanowiącej własność Powiatu Kutnowskiego,

przeznaczonej do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) Zarząd Powiatu Kutnowskiego ogłasza co następuje:

I. Za zgodą Rady Powiatu Kutnowskiego wyrażoną w uchwale Nr 312/LVII/18 z dnia 26 września 2018 r. z powiatowego zasobu nieruchomości przeznaczona została do sprzedaży nieruchomość gruntowa zabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 131/2 o pow. 4,1540 ha ( poprzednia powierzchnia 4,1800 ha), położona w gminie Strzelce, obręb Siemianów, uregulowana w KW nr LD1K/00038787/7.

II. Opis nieruchomości:

Działka ma kształt wieloboku, nieutwardzona, zajęta pod założenia dworsko – parkowe.

Teren nieruchomości jest dość równy, częściowo ogrodzony (siatką stalową na betonowych słupkach i fundamencie, z bramą i furtką). W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, niska (dawne czworaki), część parku ze stawem, tereny rolne niezabudowane.

Dostęp bezpośrednio z drogi powiatowej o powierzchni asfaltowej, dwukierunkowej ale wąskiej, bez chodników i utwardzonych poboczy.

Uzbrojenie działki: en. elektryczna (w części skablowana, w części linia napowietrzna rozpięta na pięciu słupach NN), wodociąg wiejski, kanalizacja sanitarna (szambo bezodpływowe).

Na nieruchomości znajdują się:

1. Budynek dworu (I-kondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym, podpiwniczony, p. z. 339,50 m2 , konstrukcja murowana z cegły, otynkowany, dach drewniany kryty eternitem, instalacje: en. elektryczna, wodna, kanalizacja sanitarna, wentylacja, c.o.);

2. Śmietnik murowany, z pustaka, otynkowany z zewnątrz, przykryty dachem o konstrukcji stalowej, pokryty eternitem;

3. Założenia parkowe wpisane do rejestru zabytków.

III. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Strzelce zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Strzelce Nr VI/25/2015 z dnia 26 marca 2015 r. działka nr 131/2, położona w obrębie geodezyjnym Siemianów, gm. Strzelce znajduje się na terenach: zespoły dworsko – pałacowe, obiekty zabytkowe wpisane do rejestru, usług publicznych. Dla przedmiotowego terenu brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i planu rewitalizacji.

IV. Wartość rynkową nieruchomości rzeczoznawca majątkowy ustalił na kwotę w wysokości 391.400,00 zł (w tym: 263.000,00 zł – wartość rynkowa naniesień budowlanych, 128.400,00 zł – wartość rynkowa części gruntowej nieruchomości wraz z parkiem – wpisanych do rejestru zabytków).

Nieruchomość położona w gm. Strzelce, obręb Siemianów, oznaczona w ewidencji gruntów nr 131/2 o pow. 4,1540 ha została wpisana do rejestru zabytków nieruchomych jako park dworski ze strefą dwustu metrów od granic parku, na mocy decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Płocku z dnia 24 marca1992 r., znak : PSOZ 5340-16/92 pod nr 631.

Zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) ustaloną, zgodnie z art. 67 w/w ustawy, cenę nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków obniża się o 50 %.

Stosując wyżej przywołane przepisy oraz uwzględniając fakt, iż decyzja nr PSOZ 5340-16/92 z dnia 24 marca 1992 r. dotyczy wyłącznie parku obniżona cena przedmiotowej nieruchomości została ustalona na kwotę 327.200,00 zł (263.000,00 zł + 128.400,00 zł * 50 %).

V. Osobom, które spełniają przesłanki określone w art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wytypowanej do sprzedaży nieruchomości pod warunkiem, iż złożą wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

VI. Niniejszy wykaz został wywieszony na tablicach ogłoszeń w siedzibach Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Kościuszki 16 w Kutnie i przy ul. Królowej Jadwigi 7 w Kutnie (w Referacie Gospodarki Nieruchomościami), zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kutnie oraz na stronie internetowej (www.powiatkutno.eu).


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.