WYKAZ NIERUCHOMOŚCI stanowiącej własność Powiatu Kutnowskiego, przeznaczonej do oddania w użyczenie (Gmina Strzelce)

2020-07-20

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

stanowiącej własność Powiatu Kutnowskiego,

przeznaczonej do oddania w użyczenie

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Kutnowskiego ogłasza co następuje:

I. Z powiatowego zasobu nieruchomości przeznaczony został do oddania w użyczenie na rzecz Gminy Strzelce

- teren o pow. 180 m długości – część nieruchomości będącej własnością Powiatu Kutnowskiego, uregulowanej w KW nr LD1K/00041255/3 (dot. działki nr 15 o pow. 2,8938 ha, położonej w gm. Strzelce, obręb: Strzelce IHiAR, od skrzyżowania z drogą krajową Nr 60), stanowiącej fragment drogi powiatowej Nr 2136 E Raciborów – Strzelce – gr. gm. Oporów (Mnich),

- teren o pow. 330 m długości – część nieruchomości będącej własnością Powiatu Kutnowskiego, uregulowanej w KW nr LD1K/00041255/3 (dot. działki nr 13 o pow. 2,4454 ha, położonej w gm. Strzelce, obręb: Strzelce IHiAR od skrzyżowania z drogą krajową Nr 60), stanowiącej fragment drogi powiatowej Nr 2134 E Strzelce – Muchnice – Nowa Wieś

na czas oznaczony - tj. od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2021 r.

II. Opis nieruchomości:

- Fragment drogi powiatowej Nr 2136 E (dot. cz. dz. nr 15 o pow. 2,8938 ha, położonej w gm. Strzelce, obręb: Strzelce IHiAR) jest drogą gruntową z licznymi dziurami i wybojami,

- Część drogi powiatowej Nr 2134 (dot. cz. dz. nr 13 o pow. 2,4454 ha, położonej w gm. Strzelce, obręb: Strzelce IHiAR ) posiada nawierzchnię bitumiczną z licznymi dziurami, łatami a także pozarywanymi poboczami.

III. Z informacji Wójta Strzelce nr GK.6727.26.2020 z dnia 19 czerwca 2020 r. wynika, iż zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Strzelce, zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Strzelce nr XXVIII/151/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r., działka:

- nr ewid. 13 położona w obrębie Strzelce IHIAR, gm. Strzelce opisana jest częściowo symbolem KDL, który oznacza tereny komunikacji kołowej, ulice lokalne. Pozostała część nieruchomości znajduje się na terenie, dla którego nie sporządzono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Strzelce nr VI/25/2015 z dnia 26 marca 2015 r. część działki nie objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego znajduje się na terenie oznaczonym jako drogi powiatowe;

- nr ewid. 15 położona w obrębie Strzelce IHiAR , opisana jest częściowo symbolem KDZ, który oznacza teren komunikacji kołowej, ulice zbiorcze. Pozostała część nieruchomości znajduje się na terenie, dla którego nie sporządzono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Strzelce nr VI/25/2015 z dnia 26 marca 2015 r. część działki nie objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego znajduje się na terenie oznaczonym jako drogi powiatowe oraz częściowo oznacza układy ruralistyczne objęte ochroną.

IV. Niniejszy wykaz:

- został wywieszony na tablicach ogłoszeń w siedzibach Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Kościuszki 16 w Kutnie i przy ul. Królowej Jadwigi 7 w Kutnie (w Referacie Gospodarki Nieruchomościami),

- został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kutnie oraz na stronie internetowej (www.powiatkutno.eu).


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.