WYKAZ NIERUCHOMOŚCI stanowiącej własność Powiatu Kutnowskiego, przeznaczonej do oddania w użyczenie (gmina Oporów)

2019-12-20

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

stanowiącej własność Powiatu Kutnowskiego,

przeznaczonej do oddania w użyczenie

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Kutnowskiego ogłasza co następuje:

I. Z powiatowego zasobu nieruchomości przeznaczony został do oddania w użyczenie na rzecz Gminy Oporów teren o powierzchni 5,76 m2 zajęty pod pas drogowy drogi powiatowej Nr 2123E Kutno (ul. Oporowska) – Oporów – Żychlin (ul. 1 Maja, ul. Łukasińskiego) - Kaczkowizna, stanowiący część nieruchomości będącej własnością Powiatu Kutnowskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 176 o pow. 2,52 ha, uregulowanej w KW nr LD1K/00042160/7, położonej w gminie Oporów, obręb Mnich, na okres 10 lat. Użyczenie części nieruchomości następuje na potrzeby montażu na przedmiotowym gruncie nowej wiaty przystankowej.

II. Opis nieruchomości:

Działka nr 176 o pow. 2,52 ha, uregulowana w KW nr LD1K/00042160/7, położona w gminie Oporów, obręb Mnich stanowi część pasa drogi powiatowej nr 2123E, nawierzchnia z masy bitumicznej.

III. Z zaświadczenia Wójta Gminy Oporów znak G.6727.52.2019 z dnia 14 listopada 2019 r. wynika, iż:

dla obszaru na którym położona jest działka ewidencyjna nr 176 (stanowiąca fragment drogi powiatowej Nr 2123 E) – obręb 0013 Mnich, gmina Oporów, powiat kutnowski, nie ma aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

wg zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oporów, zatwierdzonej Uchwałą Rady Gminy Oporów Nr XXII/89/2012 z dnia 10.10.2012 r. teren, na którym położona jest w/w działka stanowi:

drogi zbiorcze (Z - 2123 E) – powiatowe – teren przestrzeni publicznej.

W/w działka nr 176 położona jest na terenie co do którego Rada Gminy Oporów nie podjęła uchwały o wyznaczeniu obszaru rewitalizacji.

IV. Niniejszy wykaz:

- został wywieszony na tablicach ogłoszeń w siedzibach Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Kościuszki 16 w Kutnie i przy ul. Królowej Jadwigi 7 w Kutnie (w Referacie Gospodarki Nieruchomościami),

-został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kutnie oraz na stronie internetowej (www.powiatkutno.eu).


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.