WYKAZ NIERUCHOMOŚCI stanowiącej własność Powiatu Kutnowskiego, przeznaczonej do oddania w użyczenie (Gmina Krzyżanów)

2021-02-04

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

stanowiącej własność Powiatu Kutnowskiego,

przeznaczonej do oddania w użyczenie

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) Zarząd Powiatu Kutnowskiego ogłasza co następuje:

I. Z powiatowego zasobu nieruchomości przeznaczone zostały do oddania w użyczenie na czas oznaczony – tj. od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2022 r. na rzecz Gminy Krzyżanów:

- fragment drogi powiatowej nr 2514E Bryski Kolonia – Piątek – Leszno - część nieruchomości będącej własnością Powiatu Kutnowskiego, uregulowanej w KW nr LD1K/00055095/4 (dot. części działki 57/1 o pow. 4,3050 ha, położonej w gminie Krzyżanów, obręb: Ktery Majątek)

- fragment drogi powiatowej nr 2514E Bryski Kolonia – Piątek – Leszno - część nieruchomości będącej własnością Powiatu Kutnowskiego, uregulowanej w KW nr LD1K/00055095/4 (dot. działki 57/2 o pow. 0,8077 ha, położonej w gminie Krzyżanów, obręb: Ktery Majątek)

na odcinku od osiedla mieszkaniowego w miejscowości Ktery do granicy gm. Góra Św. Małgorzaty.

II. Opis nieruchomości:

- fragment drogi powiatowej 2514E Bryski Kolonia – Piątek - Leszno (dot. części działki 57/1 o pow. 4,3050 ha, położonej w gminie Krzyżanów, obręb: Ktery Majątek)

- fragment drogi powiatowej 2514E Bryski Kolonia – Piątek - Leszno (dot. działki 57/2 o pow. 0,8077 ha, położonej w gminie Krzyżanów, obręb: Ktery Majątek)

III. Z informacji Wójta Gminy Kutno nr KI.6727.144.2020 z dnia 17 listopada 2020 r. wynika, iż zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Krzyżanów, zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Krzyżanów Nr IX/53/03 z dnia 8 października 2003 roku (publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego nr 277, poz. 2445) oraz Uchwałą Nr IV/45/2015 z dnia 15 maja 2015 roku (publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego poz. 2463), działki oznaczona numerem ewidencyjnym 57/1 oraz 57/2 położone w obrębie Ktery Majątek gm. Krzyżanów, znajdują się na terenie oznaczonym symbolem „KZ” – ulice i drogi zbiorcze.

IV. Niniejszy wykaz:

- został wywieszony na tablicach ogłoszeń w siedzibach Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Kościuszki 16 w Kutnie i przy ul. Królowej Jadwigi 7 w Kutnie (w Referacie Gospodarki Nieruchomościami),

- został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kutnie oraz na stronie internetowej (www.powiatkutno.eu).


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.