WYKAZ NIERUCHOMOŚCI stanowiącej własność Powiatu Kutnowskiego, przeznaczonej do oddania w użyczenie (gmina Bedlno)

2020-04-22

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

stanowiącej własność Powiatu Kutnowskiego,

przeznaczonej do oddania w użyczenie

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Kutnowskiego ogłasza co następuje:

I. Z powiatowego zasobu nieruchomości przeznaczony został do oddania w użyczenie na rzecz Bedlno teren o powierzchni 8,75 m2 zajęty pod pas drogowy drogi powiatowej Nr 2104E Bedlno – Anetów – Wolska Kolonia – gr. pow. łowic., stanowiący część nieruchomości będącej własnością Powiatu Kutnowskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 111 o pow. 1,2648 ha, położonej w gminie Bedlno, obręb Antoniew (zgodnie z zał. nr 1), na czas nieoznaczony. Tytuł prawny Powiatu Kutnowskiego do nieruchomości stanowi decyzja Wojewody Łódzkiego nr SP.VII.7723/D/2687/2006/JS z dnia 17 lutego 2006 r.

Użyczenie części nieruchomości następuje na potrzeby montażu na przedmiotowym gruncie wiaty przystankowej.

II. Opis nieruchomości:

Działka nr 111 o pow. 1,2648 ha położona w gminie Bedlno, obręb Antoniew, stanowi część pasa drogi powiatowej nr 2104E, teren przeznaczony do oddania w użyczenie – porośnięty roślinnością, w niedalekiej odległości znajdują się obiekty zabudowy zagrodowej.

III. Z informacji Wójta Gminy Bedlno znak GG.6810.9.2020 z dnia 03 marca 2020 r. oraz z dnia 12 marca 2020 r. wynika, iż „na w/w teren miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Bedlno zatwierdzony uchwałą Rady Gminy w Bedlnie Nr 30/VI/1991 z dnia 31.12.2003 roku stracił ważność (..) w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego to obszar intensywnej produkcji rolnej gleby chronione I-III klasy.”

IV. Niniejszy wykaz:

- został wywieszony na tablicach ogłoszeń w siedzibach Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Kościuszki 16 w Kutnie i przy ul. Królowej Jadwigi 7 w Kutnie (w Referacie Gospodarki Nieruchomościami),

- został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kutnie oraz na stronie internetowej (www.powiatkutno.eu).

WYKAZ - https://bip.powiatkutno.eu/pobierz/17943


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.