Wykaz nieruchomosci stanowiącej własność Powiatu Kutnowskiego

2020-05-12
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI stanowiącej własność Powiatu Kutnowskiego, przeznaczonej do oddania w użyczenie
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Kutnowskiego ogłasza co następuje:
I. Z powiatowego zasobu nieruchomości przeznaczony został do oddania w użyczenie na rzecz gminy Krzyżanów teren o powierzchni 5 m2 (oznaczony kolorem czerwonym na załączniku nr 1) zajęty pod pas drogowy drogi powiatowej Nr 2112E Bedlno – Młogoszyn - Ktery, stanowiący część nieruchomości będącej własnością Powiatu Kutnowskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 218/1 o pow. 2,66 ha, położonej w gminie Krzyżanów, obręb Łęki Kościelne, na czas nieoznaczony. Tytuł prawny Powiatu Kutnowskiego do nieruchomości stanowi decyzja Wojewody Łódzkiego nr GN-IV.7533.75.2020.BW z dnia 17 marca 2020 r. Użyczenie części nieruchomości następuje na potrzeby montażu na przedmiotowym gruncie wiaty przystankowej.
II. Opis nieruchomości:
Działka nr 218/1 o pow. 2,66 ha, położonej w gminie Krzyżanów, obręb Łęki Kościelne, stanowi część pasa drogi powiatowej nr 2112E Bedlno – Młogoszyn – Ktery (droga na wskazanym odcinku wykonana jest z nawierzchni bitumicznej o szerokości 5,2 metra).
III. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krzyżanów zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Krzyżanów Nr IX/53/03 opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 277 poz. 2445 z dnia 8 października 2003 oraz uchwałą Nr IV/45/2015 z dnia 15 maja 2015 r. opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2463 - działka nr 218/1 o pow. 2,66 ha, położona w obrębie geodezyjnym Łęki Kościelne, gmina Krzyżanów oznaczona jest w planie symbolem KZ
• Ulice i drogi zbiorcze;
• Teren nie znajduje się na obszarze rewitalizacji;
• Teren nie znajduje się w specjalnej strefie rewitalizacji.
IV. Niniejszy wykaz:
- został wywieszony na tablicach ogłoszeń w siedzibach Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Kościuszki 16 w Kutnie i przy ul. Królowej Jadwigi 7 w Kutnie (w Referacie Gospodarki Nieruchomościami),
- został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kutnie oraz na stronie internetowej

« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.