Wykaz nieruchomosci stanowiącej własność Powiatu

2020-05-18

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

stanowiącej własność Powiatu Kutnowskiego,

przeznaczonej do oddania w użyczenie

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Kutnowskiego ogłasza co następuje:

  1. Z powiatowego zasobu nieruchomości przeznaczony został do oddania w użyczenie na rzecz Patron Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kutnie fragment drogi powiatowej nr 2138 E Stary Gołębiew – Bielawki – Stara Wieś (dz. nr 111 o pow.1,09 ha, położona w gminie Kutno, obręb Sieciechów, uregulowana w KW nr LD1K/00041159/0) na czas oznaczony, tj. od dnia podpisania umowy użyczenia do dnia 30 września 2020 r.

Użyczenie w/w działki następuje na potrzeby przeprowadzenia przez Patron Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie własnym staraniem i na własny koszt remontu fragmentu drogi powiatowej Nr 2138E Stary Gołębiew – Bielawki – Stara Wieś.

II. Opis nieruchomości:

Przedmiotowa działka nr 111 o pow. 1,09 ha, położona w gminie Kutno, obręb Sieciechów znajduje się w ciągu drogi powiatowej nr 2138 E, nawierzchnia utwardzona, z licznymi ubytkami.

  1. Jak wynika z treści zaświadczenia Wójta Gminy Kutno nr GP.6724.1.54.2020 z dnia 9 marca 2020 r. działka oznaczona nr ewidencyjnym nr 111 położona w obrębie Sieciechów, gm. Kutno zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obrębu Sieciechów, Gminy Kutno, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Kutno nr LV/281/2014 z 05 września 2014 r. (publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z 16 października 2014 r., poz. 3608) znajduje się na terenie oznaczonym symbolem:

- dz. nr 111 – „3KDL” teren drogi powiatowej.

IV. Niniejszy wykaz:

- został wywieszony na tablicach ogłoszeń w siedzibach Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Kościuszki 16 w Kutnie i przy ul. Królowej Jadwigi 7 w Kutnie (w Referacie Gospodarki Nieruchomościami),

- został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kutnie oraz na stronie internetowej (www.powiatkutno.eu).


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.